En flexbuss i Karlskoga.

I september startar flextrafik i Karlskoga

Den 3 september införs flextrafik i Karlskoga. Det ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det är Region Örebro län och Karlskoga kommun som i ett projekt under tre år provar anropsstyrd flextrafik i Karlskoga.

Den anropsstyrda flexbusstrafiken, ersätter inte nuvarande busstrafik, den ska vara ett komplement i kollektivtrafiken i Karlskoga tätort.
– Flextrafiken innebär bättre tillgänglighet för människor i Karlskoga som har svårt att fullt ut använda linjetrafiken. Alla har möjlighet att utnyttja den nya trafiken, även färdtjänstresenärer kan använda flextrafiken säger Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg på Karlskoga kommun.
Flextrafik i Karlskoga tätort kommer att köras med två bussar som är tillgängliga att åka med mellan klockan 9.30 och 15.30 under vardagar och 10.00-13.00 under lördagar. Om du vill åka med flexbussarna beställer du din resa från beställningscentralen på Länstrafiken.
Bussarna ska trafikera områdena Bråten, Löten, Rävåsen, Sandviken, Centrum, Stråningstorp, och Aggerud. Flextrafikens bussar hämtar och lämnar resenärer vid tydligt markerade platser, så kallade flexpunkter. Bussarna hämtar dig vid den flexpunkt du bestämt och kör dig till den flexpunkt/målpunkt du angav när du beställde din resa.

Projekt under tre år
Det är Region Örebro län och Karlskoga kommun som tillsammans på försök under tre år provar och utvecklar flextrafik i Karlskoga. Projektet ska utvärderas fortlöpande med avsikt att etablera anropsstyrd flextrafik som långsiktig del i stadstrafiken i Karlskoga.
Flextrafiken i Karlskoga startar den 3 september 2018.

Läs mer om flextrafik i Karlskoga: www.karlskoga.se/flextrafik

Foto: Karlskoga kommun