Fortsatt eldningsförbud i Värmlands län, men tillåtet att grilla i egen trädgård igen

Det råder fortsatt eldningsförbud i skog och mark i hela Värmland, men det blir återigen tillåtet att grilla på egen tomtmark.
Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med onsdag 1 augusti.

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Värmland. Detta innebär att länet återgår till det generella eldningsförbudet som omfattar fortsatt förbud mot grillning/eldning, med undantag för grillning på egen tomtmark.
– Det råder fortfarande hög brandrisk i hela länet. Grillning i egen trädgård bör därför ske med stor försiktighet. All övrig grillning och eldning är fortarande förbjuden och kräver dispens av räddningstjänst, säger Patrik Norling, ansvarig chef, Länsstyrelsen Värmland.

SMHI:s prognos visar att brandrisken är fortsatt mycket hög i länet. Det krävs sänkta temperaturer och regn innan brandrisken sjunker till en sådan nivå att eldningsförbudet kan tas bort helt i länet.

Källa: Länsstyrelsen Värmland