Sommar i Karlskoga Konsthall

Det kommer att vara två utställningar i Karlskoga Konsthall i sommar. Det är Karlskoga Konstförenings sommarutställning, som arrangeras för nionde gången. Sedan kommer Margaretha Jansson från Segerstabyn väster om Karlstad i augusti och visar måleri och skulptur.

Konstföreningens sommarutställning
I år visas tre olika konstnärliga uttryck. Mats Bergström från Kristinehamn är verksam som konstnär och tidigare bildlärare. Han har studerat på Nyckelviksskolan på Lidingö och vid Konstfack i Stockholm på 1970-talet. Han har varit flitig utställare i Värmland och Dalsland Medverkat i utställningar på Kristinehamns Konstmuseum, Galleri Kvadraten, och deltagit i Höstutställningen på Värmlands Museum, på Rackstadmuseet och Konstfrämjandet i Karlstad. Han har visat sin konst på Nordiska Galleriet i Stockholm, samt i Biel i Schweiz,
Själv säger han att hans konst blivit mer abstrakt med åren, och att aboriginernas konst varit en inspirationskälla.

Christina Byberg bor och är verksam konstnär i Kristinehamn. Hon har studerat på Gerlesborgsskolan i Bohuslän, under professor Georg Suttner, förutvarande rektor för Kungliga Konsthögskolan.Hon är en flitig utställare i Värmland med en lång meritlista.
Har även ställt ut i Edsviks Konsthall utanför Stockholm. Hon försöker ”gestalta en inre idévärld som åskådliggör tillvaron som en skådeplats”. Det är olja och akryl som kommer att visas.

Anna Mehdi är den yngsta i årets sommarutställning och kommer från Karlskoga. Hon har studerat Konsthantverk på Karlskoga Folkhögskola och är också självlärd. Hon har under åren varit med ett antal gånger i Konst Runt Möckeln och visat sina uttrycksfulla skulpturer. Hon var nyligen med i en uppmärksammad utställning i Västerås, och fick mer inspiration.

Margaretha Jansson är född och uppvuxen i Karlstad. Hon arbetar med det material som hon för stunden finner som mest intressant och ”som bäst… passar det uttryck jag vill åt, t.ex. tempera, akvarell, teckning, olja, lera, betong, brons m.m. Jag arbetar inför utställningar, tar uppdrag som illustratör och ibland anordnar jag veckoslutskurser i måleri.
Det är inte tekniken som är det viktigaste för mig utan hur det slutgiltiga uttrycket passar till det jag vill uppnå”.
Hon har haft många utställningar och är representerad vid Statens konstråd och ett flertal kommuner.

 

 

 

 

 

In Rust We Trust
John Eyre visar i Karlskoga Konsthall utställningen In Rust We Rust som pågår fram till och med 21 juni. Det är ett 40-tal akvarellmålningar som ställs ut.
Det är gamla och nötta, rostiga och buckliga fordon som alltid haft en speciell dragningskraft på John. Och då i synnerhet de amerikanska hojarna och bilarna från förr, med sin kraftfulla design och mullrande motorer. John vill porträttera dem som de individer de är och berätta deras historia, från då de var nya, blanka och sköna fram till idag då de är märkta av ett långt liv på vägarna. Tänk på alla drömmar och färder som fordonen gett upphov till, alla som älskat, grälat, skrattat och gråtit i dem! Precis som oss människor bär de sina spår av den tid de levat och verkat i.

Thomas Karlsson