Unika Gullspångslaxen inte längre hotad

Den unika Gullspångslaxen finns bara på två ställen i världen. På hösten leker laxen och i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen har en laxtrappa byggts för att underlätta för laxen och öringen att nå lekplatserna. Tack vare det är den utrotningshotade laxarten på väg att klara sig.

Gullspångsälven rinner rakt genom Gullspångs samhälle och är en länk mellan sjöarna Skagern och Vänern. Lektiden för laxen kan variera från år till år. Men normalt inträffar lekperioden under oktober och november.
Sida vid sida lever öringen tillsammans med laxen och båda fiskarterna trivs bra i forsen i Gullspång. Alla som vill kan besöka laxtrappan och här finns skriftlig information som berättar om både laxtrappan och Gullspångslaxen. Den som ha störst chans att se de lekande fiskarna kan gå till fots till den lugnare lekplatsen som ligger cirka fyrahundra meter uppströms.
Orsaken till att laxtrappan byggdes var att det under tidigt 1900-tal byggdes en kraftverksdamm i Gullspång för att utvinna elkraft ur den stora Gullspångsforsen. Bygget gjorde att laxens naturliga väg till lekplatsen i sjön Skagern blockerades. Delar av älvfåran torrlades och laxens naturliga miljö förstördes. Ett tag var arten nära att dö ut. År 2004 startades projekt Gullspångslaxen då laxtrappan byggdes och tillsammans med andra åtgärder har nya lek- och uppväxtområden för laxen skapats och det är inte längre någon risk för att Gullspångslaxen ska försvinna.

Text Björn Hallin