Katarina Nordin driver egen juristbyrå på Värmlandsvägen 2 i Karlskoga.

Katarina har startat egen juristbyrå

Ett testamente och en framtidsfullmakt – det är två av de viktigaste dokument som privatpersoner kan skriva. Det säger Katarina Nordin i Karlskoga som startat egen juristbyrå. Hon har 17 års erfarenhet av familjerätt och arbetade tidigare också med skatterätt i tolv år vilket betyder sammanlagt 29 års arbete med juridik.

Katarina arbetade tidigare hos Familjens Jurist i Karlskoga. Den verksamheten lades dock ned sista december 2017 och verksamheten koncentrerades till Örebro. Eftersom Katarina vet att det finns ett stort behov av hjälp med familjerättsliga frågor i Karlskoga bestämde hon sig för att starta egen juristbyrå och sedan 1 mars i år driver hon verksamheten på Värmlandsvägen 2. Det är samma lokaler som
Familjens Jurist tidigare satt i.

Katarina har koncentrerat sig på familjerätt. Hon samarbetar bland annat med Fonus begravningsbyrå vilket betyder att hon får många uppdrag med att göra bouppteckningar, arvskiften, boutredningar och andra uppgifter som rör dödsbon.
Familjerätten innebär också uppgifter med bodelningar, samboavtal och andra avtal som berör människor som bor ihop eller som kanske bestämt sig för att gå skilda vägar.
– Det är viktigt att tänka igenom vad man har för handlingar som rör privatlivet. Speciellt viktigt är frågor som hamnar utanför den rena kärnfamiljen, säger Katarina.
De som bara är sammanboende behöver ofta reglera förhållandet med tanke på att det kan uppstå situationer när allt inte är frid och fröjd. Vad händer till exempel med lägenheten som man bor tillsammans i och hur ska alla saker delas upp om förhållandet spricker?

Två dokument som Katarina tycker är speciellt viktiga att skriva är ett testamente och en framtidsfullmakt. Testamentet reglerar vad som händer vid en persons frånfälle medan framtidsfullmakten träder in på ett tidigare stadium. Fullmakten reglerar vem som ska sköta en persons ekonomi om denne blir oförmögen att sköta den saken själv. Det kan röra sig om en olycka som gör att en person blir beroende av stöd eller att man blir dement och så sakteliga blir beroende av andras hjälp. Ofta tillsätts en god man men för att slippa att släppa in okända personer i ens liv ger en framtidsfullmakt möjligheten att själv välja en person som man känner till och litar på.

Katarina driver sin verksamhet från kontoret i Karlskoga men har även klienter i Degerfors- och Kristinehamnsområdet.
– Om man har svårt att ta sig till Karlskoga åker jag gärna hem till mina klienter och träffar dem på hemmaplan. Det kan kännas tryggare så, avslutar Katarina.

Text: Björn Hallin