Presteruds Båtklubb äntligen i hamn

Presteruds Båtklubbs ursprung är egentligen gamla A9:s båtklubb som hade sin verksamhet i anslutning till Presteruds Herrgård. Då A9 flyttade år 2006 och kommunen tog över marken, passade båtklubben inte längre in i miljön.

Klubbens nuvarande brygga.

– Vi förde då under ett antal år en nomadliknande tillvaro och flyttade runt mellan olika platser. Detta fick ett slut då vi fick vår nya hemmahamn mitt i Vålösundet i Kristinehamn berättar
Göran Stråt, ordförande i båtklubben.

Verksamheten har idag 40 aktiva medlemmar samt ett mindre antal passiva medlemmar. För närvarande har klubben en större brygga som är utrustad med grind samt el. Det finns både bojplatser, och platser mellan bryggbommar.

– Vi försöker att vara så flexibla som möjligt med storleken på platserna så att den passar båten.

Hos oss äger man inte bryggplatsen, utan man köper in sig med en andel i klubben, säger Göran Stråt.
Avgiften är idag cirka 15 000 kronor som fås igen om man skulle vilja avsluta sitt medlemsskap i klubben.
Klubben har under de senaste åren även kunnat erbjuda vinterförvaring i klubbens båthall som är belägen i närheten av bryggan.
– Vi ser ljust på framtiden och planerar att lägga i två bryggor till. Ärendet ligger just nu hos kommunen som ett bygglovsärende. Vi hoppas och tror att vi senare i vår kan lägga i vår andra brygga, och ser fram mot en sommar med flera nya klubbmedlemmar, avslutar Göran Stråt.

Av Björn Hallin