Ny maskin ger effektivare träning

Milonizern är en nyhet som Colluseum Club i Karlskoga satsar på. Det är en scanner som läser av kroppen och som lägger grunden för en mer effektiv träning.

Colluseum Club presenterade för drygt tre år sedan träningsmetoden Milon. Det är en cirkel av olika träningsredskap som har en minnesfunktion som ställer in maskinerna beroende på vem som ska träna. Systemet byggs nu ut med Milonizern. Med hjälp av den scannas kroppen på den som tränar i flera olika steg. Det gäller den tränandes balans, reaktionsförmåga och spänst. Man kan också göra tester som mäter rörligheten i höfter, nacke och axlar. Alla uppgifter sparas på ett minneskort och sedan följs de lagrade uppgifterna upp månadsvis för att utvecklingen ska kunna följas samtidigt som det går lättare att se vad man behöver fokusera på i träningen. Vid uppföljningen görs en ny scanning och tillsammans med data från Milonträningen ges en tydlig bild av hur styrka, reaktionsförmåga, balans och rörlighet utvecklas.

Text: Björn Hallin.
Foto: Colluseum Club