Värmlands Museum byggs om för att tillgodose krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning. Museet planerar hålla öppet under hela ombyggnadsperioden. Foto: Värmlands Museum/Lars Sjöqvist

Ombyggnation av Värmlands Museum

Nu startar den planerade ombyggnaden av Värmlands Museum i Karlstad. Igår fattade Landstingsstyrelsen ett investeringsbeslut om 87 miljoner för den planerade ombyggnaden av museet. Syftet med ombyggnaden är framförallt att tillgodose krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning. Det nya ombyggda museet väntas öppna sommaren 2019, bland annat med helt nya utställningar om Värmlands historia. Museet planerar hålla öppet under hela ombyggnadsperioden.

– Vi är oerhört tacksamma för att landstinget, regionen och kommunen enats om den här satsningen. Det innebär att museet nu kan rustas för framtiden och att våra byggnader möter de krav som ställs på moderna museer, säger styrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl.
Sedan tillbyggnaden av museet öppnade 1998 har kraven på museibyggnader ökat avsevärt, främst gällande tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatsstyrning vid inlån av föremål och konst. I och med ombyggnaden kommer dessa krav att tillgodoses och museet kommer kunna visa i princip alla typer av utställningar. Museet stärks som mötesplats och fler kommer att kunna nyttja museet även kvällstid, genom att butik och utställningsytor kan avgränsas. Akustik och ljusförhållanden förbättras i enlighet med arbetsmiljökrav och förbättrad energieffektivitet. Ombyggnaden ska även förbättra logistik och användning av lokalerna samt förbättra orienterbarheten för besökare.
– Beslutet innebär att vi får närmare tusen kvadratmeter klimatanpassad utställningsyta med högsta säkerhetsklass och att vi därmed kommer att kunna visa vilka utställningar vi vill, säger länsmuseichef Åsa Hallén. Det gläder mig också att fler delar av museet nu blir publikt tillgängliga.

Bakgrundsfakta
Värmlands Museum fick sin första byggnad 1929 ritad av arkitekt Cyrillus Johansson. Byggnaden anses vara ett av de finaste byggnadsverken i Sverige från 1920-talet och är klassad som byggnadsminne. Museet byggdes till 1998 med en modern museibyggnad ritad av arkitekt Carl Nyrén. Båda byggnaderna ägs av Landstinget i Värmland.

 

Värmlands Museum