Nya förvaringslokaler på gång i Karlskoga

Heikki Niinikivi har många järn i elden. Förutom att han äger InterAlarm Scandinavia, som är både larmcentral och vaktbolag, grundat 1970, är han kanske mest känd för att driva X-macken som är Karlskogas, och kanske Sveriges, äldsta bensinmack byggd 1937. Nu utökar han verksamheten med att hyra förvaringslokaler.

Centralgaraget på Sandviksvägen i Karlskoga, som varit stängt i nio år, ska nu öppnas igen i Heikki Niinikivis regi. Planen är att bygga ut förvaringslokaler för båtar, fordon, gods och material, samt även verksamhetslokaler för skiftande ändamål.
Sedan hyreshusen i Karlskogas östra stadsdelar revs, har den tillhörande garagebyggnaden varit en outnyttjad lokalresurs. Nu har Heikki Niinikivi själv lämnat in en bygglovsansökan för en utbyggnad av kallgaragelokal på 2.000 kvm. Heikki vill också kunna erbjuda högt säkerhetsklassade förvaringslokaler för både kort- och långtidsbehov. Försäkringsbolagen ställer numera höga krav på anläggningar som är avsedda för förvaring av kapitalvaror, därför satsar Heikki på att erbjuda så kallad klass-2 behörighet.
Den totala ytan kommer att bli 4.000 kvm varav de 2.000 kvm som redan är i bruk är kopplat till fjärrvärmesystemet.


Denna varma del av förvaringen, som är nyrenoverad, finns under mark, fördelad på både öppna ytor och låsbara nätburar på cirka 36 kvm per styck.
När det gäller påbyggnaden av hallen på övre parkeringsdäck skall den påbörjas så fort bygglovet är klart och förhoppningsvis stå klart i vinter. Här blir takhöjden ca 4,5 meter, (till skillnad från varmdelen som har 2 meter i takhöjd) Detta möjliggör intag av höga objekt såsom husbilar och båtar på trailer. Även husvagnar kan förstås tas in. I dagsläget erbjuds kallutrymme med upp till 4 meters takhöjd, i en lokal på Källmossvägen några kvarter bort. Alla vinterförvaringsplatser är tidsbegränsade från 1 oktober till den 30 april.
Med tanke på hur många som idag skaffar husbilar och kanske även har värdefulla veteranfordon, men inga egna förvaringslokaler, borde detta vara ett välkommet initiativ.

 

Text: Mats Wettergren.
Foto: Nina Simonen