Motverka inbrott och stöld

För att motverka inbrott finns det en rad olika lösningar, mycket handlar om att göra det svårt för tjuven att ta sig in i ditt hem. Du vinner mycket genom att förbättra exempelvis lås, fönster och dörrar och genom att installera ett avskräckande larm.

DNA-märkning
Den senaste metoden – och kanske den mest effektiva – är DNA-märkning. Det avskräcker tjuvarna eftersom hälarna inte vill ta emot föremål med den här typen av märkning.
DNA-märkningen syns inte för blotta ögat och är svår för tjuvarna att avlägsna. DNA-koden gör det enkelt för polisen att spåra stöldgodsen.

Din bostad
Många inbrott i villa sker på baksidan av huset. Det beror ofta på att låsen på altandörrar ger ett sämre inbrottsskydd och att det helt enkelt är lättare för tjuven att ta sig osedd in i huset den vägen.

Ytterdörr
Det är viktigt att din altandörr och din ytterdörr har godkända lås. Din ytterdörr bör ha ett tvåfunktionslås, det ger både en bekväm låsning när du är hemma och en säker när du är borta.
Många villainbrott sker genom terrassdörrar och det beror ofta på att spanjolettlåset ger ett dåligt inbrottsskydd. Bristfälliga handtagslås med sprint eller spärr samt olämpliga låskolvar och slutbleck gör det enkelt att bryta sig in. Genom att byta den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag och säkerhetsslutbleck ökar inbrottsskyddet avsevärt.
Ditt skydd mot inbrott ökar också avsevärt om du använder lås som är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Fönster
Insynsskyddade fönster är ofta lättillgängliga för en tjuv. Fönstergaller eller bra lås kan förhindra att någon tar sig in.
Det är framförallt lågt placerade fönster, exempelvis källarfönster, som är lätta att forcera.
Genom att montera fönstergaller gör du det betydligt svårare för en inkräktare att ta sig in.
En bra idé är också att montera upp belysning med rörelsedetektor på insynsskyddade platser.

Larm
Med ett larm kan du förhindra att inbrott sker eller skrämma någon som försöker bryta sig in. Det är ett bra komplement till andra förebyggande åtgärder.

• Lokallarm, inbrottsvarnare
Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som väcker allmän uppmärksamhet.

• Grannlarm
Grannlarm är ett larmsystem som ringer upp till exempel grannar samt eventuell larmcentral och meddelar vad som hänt. Grannar kan då göra viktiga iakttagelser som kan hjälpa polisen.

• Centrallarm
Centrallarm är alltid uppkopplat till larmcentral och det finns i olika säkerhetsnivåer, B- och A-larm. Vid B-larm rycker vanligtvis väktare ut för uppföljning.
För polisutryckning kräver många polis-distrikt A-larm, vilket innebär att larm-indikering sker från flera larmpunkter.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkan grundar sig på samarbete mellan boende, polis och försäkringsbolag. Polisen svarar för igångsättning, utbildning och uppföljning. Redan efter en kort tid brukar antalet inbrott minska och i många fall upphör de helt. Deltagande i Grannsamverkan är kostnadsfritt.

Garage och förråd
Förråd och garage är utsatta platser för inbrott. Många gånger saknas ett ordentligt lås samtidigt som det är vanligt att man förvarar värdefulla saker där.
Det vet den som vill göra inbrott om, samtidigt som att garage och förråd är platser som man ofta kan ta sig in i osedd.

Arbeta förebyggande mot inbrott
• Genom att märka saker som är stöldbegärliga gör du dem helt enkelt mindre intressanta för en tjuv att stjäla.
• Grannsamverkan är en annan förebyggande åtgärd som ger resultat. Den grundar sig på ett samarbete mellan boende, polis och försäkringsbolag.
Polisen utbildar grannskapet och sedan är det upp till dig och dina grannar att vara med.
• När du ska köpa eller installera larm är det viktigt att du vänder dig till en larminstallatör som är godkänd och certifierad av Stöldskyddsföreningen.

Källa: www.lansforsakringar.se