Låt inte en brand förstöra helgstämningen

Nu är det snart jul igen och vi vill tända värmeljus, laga god mat och elda i den öppna spisen.
Kanske planerar vi att resa bort över jul- och nyårshelgen.
Länsförsäkringar tipsar om vad du kan tänka på när det gäller att förebygga bränder och undvika ovälkommet besök under julledigheten.

Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den larmar vid rök så att du och din familj hinner sätta er i säkerhet om det börjar brinna. Brandvarnaren ska framförallt skydda dig när du sover. Det är på natten som de flesta bostadsbränder inträffar.
En bostad bör ha minst en brandvarnare. Har du flera våningsplan bör det finnas minst en på varje våning. Seriekopplade brandvarnare är lämpliga i villor med flera våningar. Då larmar alla oavsett var i huset branden börjat. Intill sovrummet är det allra viktigast att placera en brandvarnare.

Enkla råd om brandvarnare
• Montera brandvarnaren i taket.
• Placera den minst en halv meter från närmaste vägg.
• Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.
• Byt batteri varje år.
• Köp brandvarnare som är godkända och uppfyller svensk standard SIS EN 14604.

Elda i öppen spis
Den vanligaste orsaken till bränder i villor är att det börjar brinna i de brännbara beläggningarna i skorstenen. Det kallas för sotbrand eller skorstensbrand. En annan vanlig brandorsak är att för mycket ved läggs på elden. Det blir helt enkelt för hett i skorstenen och bjälklaget kan fatta eld.
Med moderna öppna spisar, kaminer eller annan typ av eldstad inomhus följer rekommendationer hur det ska eldas.
Saknar din eldstad instruktion finns grundregeln att elda högst 3 kg ved/timme.

Tips för säkrare eldning i öppen spis och kaminer
• Sota minst en gång per år och prov- tryck skorstenen vart tionde år.
• Använd inte mer än 3 kg ved/timme
• Använd gnistskydd i öppen spis.
• Elda med ren och torr ved.
• Lägg askan i en plåthink med lock efter eldning och töm den först efter ett dygn.

Levande ljus
Levande ljus ökar både mysfaktorn och skapar en härlig feststämning. Men de orsakar också många bränder i våra hem. Kom alltid ihåg att släcka ljusen när du lämnar ett rum.

Så här undviker du bränder orsakade av levande ljus
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
• Se till att ljusen inte står nära annat som kan fatta eld.
• Ställ värmeljusen med minst 10 cm mellanrum.
• Använd ljusstakar som inte fattar eld.
• Använd ljusvakt på vanliga stearinljus.
• Som alternativ till levande ljus finns i handeln elektriska ljus som ger ett naturtroget ljus.
• Värmeljus är också en fara. I Sverige är vi storkonsumenter av värmeljus. Många tror att det är säkrare med värmeljus än andra levande ljus eftersom värmeljusen slocknar av sig själva när de har brunnit ut. Men även värmeljusen behöver du ha under uppsikt.

Elprylar som kan börja brinna
Ström är värme. Blir det för mycket ström i kablarna eller glappkontakt i en anslutning kan det börja brinna. Det kan vara kontakterna till spisen, elpannan eller andra maskiner som drar mycket ström.
I takt med att vi allt oftare renoverar våra bostäder ökar antalet bränder. Även om materialen finns lättillgängliga på byggvaruhus ska du låta kunniga yrkesmän göra dina elinstallationer och se över ditt elskydd.

Varning för hobbyelektriker
• Anlita endast behöriga yrkesmän för elarbeten i ditt hem.
• Låt en elinstallatör gå igenom dina elinstallationer så att de är säkra.
• Saknar du jordfelsbrytare – låt en elinstallatör ordna det.
• Ha alltid en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och brandfilt hemma.

Vi använder fler och fler saker i vår vardag som går på batteri. Det gäller bland annat mobiler, surfplattor, datorer, elcyklar och hoverboards. Batterierna i mobiltelefoner och surfplattor kan bli så överhettade att de börjar brinna. Om du följer några enkla råd minskar du risken att drabbas av bränder i samband med laddningen av batterierna.

Tips! Hur du laddar batteri säkert
• Följ alltid tillverkarens anvisning.
• Använd endast den laddare som är avsedd för produkten.
• Använd CE-märkta laddare och inte piratkopior.
• Lägg enheten som laddas på ett hårt och dammfritt underlag, inte i soffan eller sängen.
• Säkrast är att ladda i ett fast vägg- uttag, undvik skarvsladdar.
• Känn på laddaren, är den mycket varm kan den vara en brandrisk.
• Dra ur kontakten ur väggurtaget när du laddat klart.
• Undvik att ladda när du sover ochlämna inte en telefon på laddning ensam hemma.
• Om det börjar brinna! Rädda, varna, larma, släck.

En brand kan övertända hela din bostad på några minuter. Viktigast av allt är att du vet vad du ska göra om det börjar brinna och vilken väg är snabbast för att ta sig ut.
Om brandvarnaren börjar tjuta ska du genast kolla var det brinner. Varna och rädda dem som är i fara. Lämna genast bostaden om branden är för stor för att släckas av dig själv. Ring 112.
Stäng alla dörrar bakom dig när du lämnar bostaden. Då tar det längre tid för branden att spridas.
Ha alltid en brandsläckare lättåtkomlig, helst i hallen. Då kan du sätta dig och familjen i säkerhet och om möjligt släcka branden. Utsätt dig inte för onödiga risker.

Brandvarnarens dag 1 december

Testa din brandvarnare minst en gång om året.
Gör det på Brandvarnarens dag 1 december varje år
så kommer du ihåg det!

Källa: www.lansforsakringar.se