Genom stödet från Klimatklivet ökar nu satsningen på laddpunkter för elbilar. På bilden laddas en bil vid en snabbladdare.

Klimatklivet satsar miljarder på elbilar och biogas

Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat närmare två miljarder kronor i stöd till lokala klimatinvesteringar genom projektet Klimatklivet. Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut och fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut. I Värmland och Örebro län görs flera satsningar på tankstationer för biogas och laddpunkter för elbilar.

Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå och pengarna ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen.
De som kan söka är landsting, kommuner, före

– Nu testar vi elbilar för att få veta mer om hur det fungerar. I framtiden kommer vi säkert att ha fler elbilar i bruk, säger Roger Johansson, Nora kommun. Kommunen har satsat på tre elbilar och fler lär det bli. Tidigare har arton dieselbilar bytts ut mot hybridbilar.

tag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor eller stiftelser. Aktörer som söker måste vara registrerade i Sverige.
Klimatklivet är inte öppet för privatpersoner eller enkla bolag.

 

Stödet från Klimatklivet går till:
• Laddstationer för elfordon
• Biogasanläggningar
• Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
• Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
• Lustgasdestruktion i sjukvården
• Cykelbanor och infrastruktur för cykel
• Kommunikationsinsatser

Tillsammans väntas åtgärderna som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig koldioxidminskning på 652 000 ton.
De fyra miljarder kronor som ska delas ut i Klimatklivet totalt fram till år 2020 väntas ge en årlig minskning av växthusgaser som motsvarar cirka 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Utifrån detta beräknas Klimatklivet ge en förväntad minskning totalt med 20-25 miljoner ton koldioxid.
I Värmland fick nu senast 33 projekt stöd och 21 projekt i Örebro län.
I Torsby kommun i norra Värmland görs en storsatsning på laddstolpar för elbilar. Näckåns Energi har fått 961 000 kronor för att sätta upp femtio laddpunkter, bland dem två snabbladdningsstationer längs E45. Vid en snabbladdare kan en elbil laddas på 20 minuter. OK Värmland har fått stöd med 8,3 miljoner kronor för att bygga tre tankstationer för biogas i Arvika, Säffle och Torsby.
– Det är glädjande att det blir lättare att köra el- och gasbil i norra Värmland. En omställning av fordonsflottan är nödvändig och då måste förutsättningarna finnas i hela länet, säger Jörgen Persson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Värmland.
I Forshaga sätts 20 laddpunkter upp som inte är publika och i Kristinehamn ska en tankstation för biodiesel byggas.
I Örebro län har tre laddstationer för elbilar fått stöd, bland annat en snabbladdare vid riksväg 205. De två största projekten var stöd till två omlastningscentraler i Kvarntorp och Frövi. Projektet ska bidra till att mer gods kan transporteras på tåg. Tillsammans fick de två projekten bidrag med drygt 20 miljoner kronor.
Projektet i Kvarntorp kommer att minska de klimatpåverkande utsläppen med ca 3 500 ton per år. Åtgärden kommer direkt att innebära sysselsättning för cirka tio personer och väntas kunna ha indirekta effekter på ett stort antal jobb. Lindesbergs kommun får 9,2 miljoner för investeringar i spår och väg för den nya omlastningsterminalen i Frövi. Åtgärden väntas minska de klimatpåverkande utsläppen med 4 902 ton.
Den minskade trafiken med lastbilar innebär förutom minskad klimatpåverkan även mindre hälsopåverkande utsläpp och trafikbuller. Varje godståg ersätter minst 30 lastbilar.
Bidrag har också gått till betongtillverkaren Thomas Betong AB som i samverkan med Böta Kvarn Consulting AB ställer om sin uppvärmning på flera platser i landet. I Örebro län är det lokalerna i Hallsberg, Karlskoga och Örebro som byggs om från oljeeldning till uppvärmning med träpellets. Böta Kvarn, som står för investeringen, beviljas cirka 1,5 miljoner i stöd. Projektet kommer att minska de klimatpåverkande utsläppen med cirka 271 ton per år.

Av Björn Hallin