De nya lokalerna rymmer fler elskotrar.

Butik med hjälpmedel i större lokaler

Patrik Larsson tar emot i utbyggda lokaler på Gustavsgatan i Karlskoga där verksamheten med hjälpmedel startade för 3,5 år sedan.

Idén till verksamheten fick Patrik av sin fru Ingela som arbetar som terapeut. Ingela konstaterade att det var svårt att få tag på saker som underlättar i vardagen för äldre och funktionsnedsatta personer. Patrik tog kontakt med företaget Varsam som är stor leverantör av hjälpmedel och där började resan för PLs Hjälpmedelsbutik i Karlskoga.

Hjälpmedelsbutiken satsar stort på hälsoskor.

Leksaker är en viktig del av utbudet.

Mer plats för brett utbud
Redan efter några år har man nu fått bygga ut och i juli i år stod de nya lokalerna klara. Lokalen rymmer idag allt från funktionella och lättanvända vardagsting till ett stort sortiment av elskotrar. Tåliga leksaker, uppresningsfåtöljer, portabla rullstolar för resan och hälsoskor är delar av det breda sortiment som Patrik satsar på. ”Vi lyssnar mycket på kundernas önskemål” berättar Patrik. Butikens kundkrets spänner över de omkringliggande kommunerna och det dyker även upp kunder från Norge berättar Patrik vidare.
Någon invigning av de nya större lokalerna har inte hunnits med ännu. Däremot ska verksamheten utökas ännu mer efter nyår. Från och med 2018 kommer fotvård att ingå i PLs Hjälpmedelsbutik utbud.

Text & foto: Nina Simonen