Totalrenovering av hundraåringen på Rävåskullen

I över hundra år har en av stadens äldsta stenbyggnader stått mot väder och vind, bildligt som bokstavligt talat, tusentals elever har skyndsamt tagit sig mellan dess rum genom långa korridorer som binds samman av de stenbelagda trapphusen. Få byggnader i staden kan ståta med den magnifika utsikten över hela Karlskoga och sjön Möckeln som just Rävåsskolan.

Ny skolmatsal
Våren 2017 påbörjades renoveringen av Rävåsskolan som idag är över hundra år gammal. Bengt Holm från Karlskoga kommun visar runt i den nybyggda matsalen och i de nyrenoverade skollokalerna. MBS Mörkvikens Byggservice har stått för totalentreprenaden och Bengt är mycket nöjd med företagets arbete i den gamla byggnaden från början av 1900-talet och dess utemiljö. Matsalen med ett mottagningskök är en helt ny byggnad vid sidan av själva skolbyggnaden. Mellan den gamla skolbyggnaden och den nya matsalen går en anslutningsväg så att eleverna tryggt kan ta sig mellan de två byggnaderna.

Bengt Holm på Karlskoga kommun är nöjd med arbetet som MBS Mörkvikens Bygg har genomfört Rävåsskolan.

Invändig totalrenovering
Skolbyggnaden har genomgått en totalrenovering invändigt med nya ytor på väggar, golv och tak, man har placerat toaletterna på de olika våningarna så korridorerna nu ger ett mycket rymligare intryck än tidigare och byggnaden är nu tillgänglighetsanpassad med hiss till varje våningsplan.

Ett par av de gamla innerdörrarna har bevarats som mellandörrar på översta våningen.

Glaspartierna med innerdörrar som fanns på varje våning kunde inte bevaras på grund av regler för brandceller utan har ersatts av nya specialtillverkade partier som liknar de ursprungliga. Ett dörrpar har dock sparats på översta våningen som en innerdörr till personaldelen på skolan. Flera dörrar i byggnaden har renoverats och bevarats.

I varje korridor har utrustats med nya klädställningar.

Här kan eleverna lämna omdöme efter avslutad lunch.

Samar Mahli med pappa Faraj tycker att Rävåsskolan är en fin skola att gå på.

 

 

 

 

Bättre arbetsmiljö för elever och personal
Rävåsskolan har dessutom försetts med nya lungor i form av ny ventilation vilket bidrar till en bättre inomhusmiljö för både elever och personal. Till den trivsammare arbetsmiljön bidrar också ny belysning. I utemiljön har vägen in till skolan byggts om med bland annat fler parkeringsplatser och i planerna ingår en zon där bilburna föräldrar tryggt kan släppa av och hämta sina barn.
I skrivande stund har en nyinvigning av Rävåsskolan med dess nybyggda matsal hållits där elever, föräldrar och allmänhet kunde medverka.

Markus Mellkvist med dottern Thea Svanqvist ställde upp som modeller vid trappen till det nyrenoverade källarplanet där fritids ligger.

 

Text & Foto: Nina Simonen

Källor: www.karlskoga.se och
Rapport Inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Karlskoga, 2015.