Långban är en av världens mineral- rikaste platser. Här går det fortfarande att göra fynd i de gamla skarnhögarna.

Bara en mineral saknas i Långban

Det började redan för 1,8 miljarder år sedan. Då hände något som kom att förändra världen för all framtid. Lavan flödade, berg och dalar formades och hundratals olika mineraler bildades som kom att betyda en revolution för svensk industri.

Lilla Långban norr om Filipstad blev då en av de mest mineralrika orterna i hela världen. Över tre hundra av världens drygt fyra tusen kända mineraler finns här. Ett drygt dussin av mineralerna som hittats finns inte på någon annan plats på jorden.

Långban Gruv- och Kulturby norr om Filipstad.

Långban är inte bara en av jordens mineralrikaste platser. Tack vare berggrunden är området också en av Värmlands artrikaste platser för orkidéer.
Redan på 1500-talet började gruvbrytningen i Långban och tillverkningen av järn. I slutet av 1800-talet började man också bryta manganmalm och dolomit. Malmen förvandlades till järn som blev till järnvägsspår, ett Eiffeltorn, kanoner och en massa andra saker. Men världen förändrades och hyttan lades ner på 1930-talet och gruvdriften upphörde 1972.
Idag går det att se runt 280 olika mineraler i en utställning på området. Det enda som saknas är Svergeiten som bara finns på Nordiska museet i Stockholm, Bergsskolan i Filipstad och i Washington.
Fortfarande kommer mineralintres-serade långväga ifrån till Långban i hopp om att hitta någon oupptäckt mineral i de stora skarnhögarna som finns på området. I receptionen går det att testa fynden man gör med hjälp av en uv-lampa och förstoringsglas.
I Långban ligger också Tibergs udde som består av svagt kuperade ängar som är karakteristiska för området. I reservatet finns sju olika orkidéarter: tvåblad, guckusko, brudsporre, purpurknipprot, grönkulla, jungfru Marie nycklar och nattviol. Utöver orkidéer finns bland annat jungfrulin, ängsklocka, gullviva, underviol och fältgentiana och flera andra arter som är ovanliga för länet.


Strax intill den gamla hyttan, vid disponentgården, som fortfarande finns kvar, föddes uppfinnaren John Ericsson och hans bror Nils Ericson.
Långban har i år tilldelats utmärkelsen ”Årets industriminne 2017” av Svenska Industriminnesföreningen. Under sommaren visas också utställningen ”Ande och materia” med konstnärerna Sara Lundkvist, Jesper Nyrén och Frida Tebus i Långban
Moderna.

av Björn Hallin