Katarina Nordin driver egen juristbyrå på Värmlandsvägen 2 i Karlskoga.

Frågor och svar om familjerätt kommer tillbaka

Nu startar vi upp frågespalten om familjerätt igen. Det är Katarina Nordin som har Nordins juristbyrå i Karlskoga, som hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten inte att besvara frågor utan ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning. Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

 

Bouppteckning och testamente

Fråga; När min svärfar dog för ca åtta år sedan hade han skilt sig ett par år innan han gick bort och det blev diskussioner om hans tidigare fru skulle få någon del av arvet. Hur kom det sig? Eftersom de var skilda kunde det väl inte vara aktuellt att exfrun skulle få arv efter honom? 

Svar; Vid dödsfall skall man i samband med upprättandet av bouppteckningen anteckna bl. a juridiska dokument, tillgångar och skulder. Har den avlidne varit gift inom ca 20 år innan dödsfallet efterfrågas om det gjorts någon bodelning i samband med en eventuell skilsmässa. Finns det ett bodelningsavtal framgår bodelningen av det, om den var total eller endast partiell. Finns det inte något totalt bodelningsavtal, antingen det inte kan återfinnas eller det aldrig upprättades, eller om endast ett partiellt bodelningsavtal föreligger, kan det bli aktuellt med att kontakta expartnern. Man ställer då frågan om denne har något anspråk på dödsboet som nu uppkommit. Då är det expartnern som har att ta ställning till om allt är klart mellan parterna eller inte. Om det inte var klart kan expartnern ha en fordran på dödsboet, som i så fall måste antecknas i bouppteckningen och i förlängningen i de flesta fall utges till expartnern.
Skulle däremot en expartner framställa krav på dödsboet kan detta visa upp ett bodelningsavtal med befriande verkan, d v s expartnern har inte någon rätt till dödsboets nettobehållning om det finns ett skriftligt bodelningsavtal som är totalt.
Härigenom blir det tydligt att den som påstår någonting måste kunna bevisa det.

Fråga; Vi skrev ett testamente för snart 25 år sedan när vi var sambor. Nu är vi gifta sedan flera år. Behöver vi ändra testamentet?

Svar; Det är svårt att rakt av säga om ni måste ändra testamentet ni redan upprättat. Gå igenom det och fundera om det stämmer med era önskemål och sista vilja för idag. Det kan ha inträffat saker som gör att det inte är korrekt. Ni nämner själva att ni gift er, från att ha varit sambor när ni upprättade testamentet. Har ni fått barn kan det vara skrivningar i testamentet som ni vill ändra. Annars kan situationer där den ene eller båda fått arv eller gåvor vara sådana att testamentet bör ändras.
Mitt råd brukar vara att ta fram och gå igenom ett testamente ca vart femte eller tionde år. Testamentstagare kan ha hunnit avlida, det har tillkommit fler barn eller man kan ha ändrat sig och vill att arvet skall styras åt annat håll. Jag anser att ni sedan ni gått igenom testamentet skall kontakta en familjerättsjurist för genomgång av er vilja och önskemål. Då kan ni få hjälp med dels att läsa och få förklarat kring vad ert befintliga testamente innebär. Behöver det ändras kan familjerättsjuristen vara er behjälpliga med detta.

 

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97

 

Leave a Reply