Uppåt för lätta lastbilar

Tillväxten i den svenska ekonomin är stark och konjunkturinstitutet konstaterade nyligen att vi är på väg in i en högkonjunktur med en BNP-tillväxt på 3,5 procent i år. Ökad tillväxt innebär också ökad efterfrågan på transporter, vilket märks tydligt. Hittills i år har försäljningen av lätta lastbilar ökat med 13,6 procent och tunga lastbilar med hela 22,5 procent.

Transportbilar har blivit en intressant sektor för såväl biltillverkare som deras återförsäljare. Bilarna är förhållandevis enkla att producera då tiden mellan modellbytena är längre än för personbilar. Dessutom kan oftast motorer och drivlinor hämtas från den befintliga produktionen, vilket underlättar då lätta lastbilar är underställda samma miljökrav.

Uppåt för lätta lastbilar - Mercedes Vito Uppåt för lätta lastbilar - Renault Traffic

Förmånliga skatter
Det finns två huvudgrupper av lätta lastbilar: de lättaste som lastar runt 600 kilo och de tyngre som lastar runt ett ton beroende på påbyggnadens vikt. Gemensamt för dessa är att alla får köras med vanligt B-körkort. Däremot finns många olika karosser och bilar med separat hytt är förmånligare ur skattesynpunkt eftersom ägarna ofta slipper betala förmånsskatt då privat bruk inte misstänks i lika hög utsträckning. BilSweden ser i nuläget inga tecken på avmattning i försäljningen och räknar med att slå förra årets rekordsiffror då 44 800 lätta lastbilar registrerades. Leasing är den vanligaste finansieringsformen med restvärden på 50-55 procent efter 36 månader.

av Bengt Dieden och Johannes Gardelöf / CNP AB

Leave a Reply