Positiv trend på Filipstads bostadsmarknad

Fastighetsmäklare Urban Lindholm ser ljust på bostadsmarknaden i Filipstad. I bakgrunden Monitorholmen som kommunen satsat på för att göra centrum mer attraktivt.

Utvecklingen går framåt i Filipstad. Bostadsmarknaden ser mycket bra ut och i dagarna kom en undersökning som visar att värdet på småföretagen i kommunen har ökat mest i Sverige. Fastighetsmäklare Urban Lindholm på Fastighetsbyrån har följt den positiva utvecklingen. På bara fyra år har han etablerat sig ordentligt på Filipstads fastighetsmarknad och han ser ljust på framtiden.

Från mäklarkontoret i Swedbanks lokaler kan Urban blicka ut över det lilla torget som blivit en samlingsplats mycket tack vare lekparken som byggts bredvid Coop.
– Jag tycker det är fantastiskt med Filipstads centrum som blivit mer attraktivt med kommunens satsning. Tillsammans med upprustningen av Monitorholmen har det lyft centrala delarna av staden, säger Urban.

Monitorholmen har länge varit i behov av en upprustning och nu har bland annat den gamla stensättningen runt holmen gjorts i ordning. En del av de gamla stenarna hade med tidens tand spolats bort av vattnet och de har ersatts av stenar från en gammal bro i Nykroppa som tjänat ut. Första etappen av upprustningen är klar och etapp två startar nästa år.

Om centrum blivit attraktivare så efterlyser Urban även en satsning på nybyggnation av lägenheter. Idag råder det brist på både hyreslägenheter och bostadsrätter
– Som det ser ut nu så är det inga problem att sälja bostadsrätter i fastigheter som är i bra skick, säger Urban.
Filipstads hör till en av de kommuner som tar emot mycket flyktingar vilket ställer stora krav på skolor och den sociala servicen och givetvis på bostäderna.
– Det kan vara en utmaning som kan bli positiv för bostadsmarknaden men det beror på hur fortsättningen blir, menar Urban.

Omsättningen på bostadsmarknaden i Filipstad är hög och under 2015 har förmedlat 93 villor, lägenheter och fritidshus förmedlats inom kommunen.
Alla affärer går inte genom mäklarbyråerna i Filipstad. En stor del säljs privat genom bland annat Blocket men andelen privata affärer har sjunkit kraftigt det senaste året.

– Vi märker att de privata affärerna ger ett mycket lägre pris på objekten. De som säljer tappar onekligen pengar oavsett vilken mäklare de hade kunnat anlita. Förutom att säljaren kan få ett högre pris via en mäklare står vi till tjänst med låneövertag, reavinstuträkningar, deklarationer och allt annat som hör till en husaffär.

Mäklarmarknaden i Filipstad har de senaste åren genomgått en kraftig omvandling. De tidigare mäklarbyråerna har numera upphört eller fått nya ägare. Idag finns det två mäklarbyråer som är aktiva.

Fastighetsbyrån hade länge ingen verksamhet alls i Filipstad men för fyra år sedan startade Urban Lindholm Fastighetsbyrån i Filipstad och under de fyra åren har verksamheten växt allt mer. Vissa månader är byrån uppe i en marknadsandel på 40 procent men normalt ligger omsättningen på runt 25 procent och marknadsandelen växer stadigt.

Priset på bostäder har länge legat ganska lågt men liksom i övriga Sverige är de på väg uppåt även om inte prisökningen på något sätt är dramatisk. Det är en tydlig uppgång om än i långsam takt. Föregående år låg snittpriset på en förmedlad affär på 415 000 kronor och i år ligger snittpriset på 610 000 kronor.

Snittpriset på villor ligger i år på 456 000 kronor och på fritidshus är snittpriset 303 000 kronor. Av de mäklare som är verksamma i Filipstad idag har Urban Lindholm varit på plats längst trots att det bara var fyra år sedan som han startade.
– Det har gått bra och jag hade inte satsat här i Filipstad om jag inte hade trott på det. Något som också är fantastiskt med Filipstad är att det finns runt 1 000 fritidshus i kommunen varav en stor del har sjönära lägen.

Det är hög omsättning på fritidshusen och bland köparna finns många tyskar och holländare som slår sig ner på fritidstorpen i Lesjöfors, Rämmen och Nordmark. Förutom i Filipstad driver Urban även Fastighetsbyrån i Kristinehamn som arbetar i både Kristinehamns kommun och Storfors kommun. Om bostadsmarknaden går bra ser det också ljust ut för företagen i kommunen. Valuation Företagsvärderingar är marknadsled-ande i Sverige på värdering av små- och medelstora företag. De har nu kommit med en rapport över värdeutvecklingen hos 67 000 företag i Sverige.

Värmland ligger i topp i Sverige med en värdeökning med femton procent omfattande 1 931 företag. Allra bäst går det i Filipstad där undersökningen omfattar 44 små- och medelstora företag vilka ökat sitt värde med hela 53,5 procent. Med den siffran är Filipstad bästa kommunen i Sverige.
– Jag ser mycket ljust på framtiden i Filipstad. Eftersom det gått så bra hittills och utvecklingen verkar fortsätta stadigt uppåt funderar jag också på att utvidga verksamheten, avslutar Urban Lindholm.

av Björn Hallin

Leave a Reply