Bygger fossilfri tankstation i Kristinehamn

I ett första steg i LBC Logistiks satsning på en fossilfri tankstation för tunga fordon på Höja i Kristinehamn har nu Laddbolaget byggt en laddstation för elfordon, och under nästa år kommer även en mack för biogas stå färdig.
– Vi vill bidra till omställningen för vår egen fordonsflotta och motivera våra delägare att investera i fossilfria fordon, säger Henrik Gillisson, VD för LBC Logistik om satsningen.

Han förklarar att LBC Logistik äger marken, men att laddstationen byggts och kommer drivas av en arrendator, Laddbolaget. I dagsläget finns här kraftiga snabbladdare för en snabb påfyllning av batteriet, och det är också
förberett för att framgent kunna sätta upp platser där fordon för tung yrkestrafik kan laddas över natten när elförbrukningen är låg och elen som billigast.
– Jag tror att det kommer bli så att passerande trafik stannar till och stödladdar för att inte gå tom, och på eftermiddagen pluggar man in på nattladdaren som några timmar senare när fabrikerna stänger och förbrukningen går ner, går igång så att bilen är färdigladdad på morgonen.

Laddstationen är bara första steget för LBC:s tankstation på Höja. Härnäst kommer arrendatorn Gasum bygga en biogasmack intill laddstationen. Henrik understryker att både ladd- och biogastationerna kommer vara publika och öppna för alla att använda.
– Vem som helst som passerar ska kunna tanka både gas och el, säger han, vi vill bidra till att kommunen och näringslivet i hela regionen ska kunna ställa om och tanka fossilfritt.

Hos LBC, och i hela åkeribranschen, är det just nu stort fokus på hållbarhet och den omställning som kommer accelerera de kommande åren. Enligt Agenda 2030 och Åkerinäringens handlingsplan 2045 ska åkerinäringen vara fossilfri senast 2045, med en utsläppsminskning på 70% redan 2030. Tankstationen på Höja är ett steg på vägen, och det finns ytterligare planer för vägen mot fossilfrihet.
– Det går fort till 2030, säger Henrik Gillisson, då måste man tänka till och tänka framåt för att klara det här.

Text: Nicklas Remmegård. 
Foto: LBC