Juristen svarar i aug-sept 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Måste jag skriva ett testamente när jag vill att min sambo ska få bo kvar i vårt hus om jag dör före honom? 

Svar; Sambor ärver inte varandra, så det korta svaret är ja.
Sen är det frågan om vad du menar att få bo kvar, att din sambo skall ärva fastigheten så han eventuellt kan sälja den längre fram eller att han skall ha rätt att nyttja den. Om det blir som du tänker dig är beroende av bl. a om ni köpt fastigheten tillsammans eller du hade den innan ni blev sambor eller den var en gåva till dig eller du ärvt den, om du har några barn, hur stora dina totala tillgångar är, och hur stor andel av dina totala tillgångar din andel av fastigheten utgör. Om han ärver fastigheten vad skall hända med den när han avlider? Som du förstår är det flera frågor som behöver gås igenom när man upprättar ett testamente för att säkerställa att det blir utformat på ett sådant sätt att det överensstämmer med önskemålen. Av denna anledning tycker jag du skall konsultera en jurist som är specialiserad på familjerätt så testamentet blir korrekt. Du är välkommen att höra av dig om du vill boka tid för en konsultation.

Fråga;  Min hustrus son har under flera års tid ”lånat” flera saker från vårt gemensamma hem, t ex gräsklippare, häcksaxar, diverse verktyg och mattor. Nu när min hustru avlidit medger han bara att han lånat en bråkdel av allt och han tänker minsann inte lämna tillbaka något. Vad ska jag göra, kan jag polisanmäla honom för stöld?  

Svar; Javisst kan du polisanmäla honom men tyvärr får du kanske svårt att bevisa att han bara lånat föremålen, att han inte fått dem. Risken är att en polisanmälan inte leder någonstans.

Bättre är att säga att det han lånat får han behålla och att det utgör gåvor som skall avräknas som förskott på arv. Detta under förutsättning att det inte är föremål som du väldigt gärna vill få tillbaka. Tänk igenom vad sonen ”lånat” och anteckna detta samt försök ange värden på föremålen vid tidpunkten som han tog dem. När ”lån” omvandlas till gåvor som är förskott är det värdet vid ”gåvotillfället”, alltså när han tog föremålen, som skall räknas som förskott på arv. Det man gör vid fördelningen av arvet är att man lägger till det totala gåvovärdet och fördelar enligt lag eller testamente. Från sonens lott dras gåvovärdet av och han skall således erhålla mindre värde vid fördelningen som nu sker. Här är det ointressant om han gjort sig av med föremålen eller de blivit utslitna, det är fortfarande värdet när han tog dem som är förskottet på arvet. 

Det allra bästa är om han skriver på din lista att han medger att han fått allt det du skrivit ner och accepterar de värden du angivit, annars kan du behöva bevisa att det är han som tagit föremålet. Givetvis kan ni diskutera fram värde på föremålen men huvudregeln är fortfarande att det är värdet som föreligger vid gåvotillfället som är intressant.
Om du behöver vägledning är du välkommen att höra av dig. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i
framförallt Karlskoga och Degerfors.