Juristen svarar i februari 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; När min pappa dog för ca 6 år sen hade han och hans nya fru skrivit ett testamente så jag bara fick ut min laglott. Sen stod det att resten skulle hans nya fru få med fri förfoganderätt. När den nya frun dör står det att jag ska få arv igen. Vad innebär det här?

Svar; Eftersom det i testamentet står att du skall få arv, resten av ditt farsarv, när frun dör har hon ärvt din pappas egendom, utöver din laglott, med fri förfoganderätt. Hon får leva vidare och sälja t. ex en bostad och köpa en annan eller göra något annat med pengarna, investera i värdepapper, resa, leva upp dem etc. Det hon inte kan göra är att skriva ett testamente som gäller för den andel av sin kvarlåtenskap som hon ärvt från din pappa, av hans andel skall du fortfarande få ditt resterande arv. Vidare får hon inte ge bort egendom av större värde utan att ta tillbörlig hänsyn till att du skall erhålla ditt resterande arv. Om hon gjort det får man vid hennes bortgång framförallt titta på när det skedde, vad för egendom som givits bort och till vilket värde gåvan uppgick och agera utifrån hur detta ser ut. Får du vetskap om att hon givit bort större gåvor kan du i vissa fall agera även innan hennes bortgång.

Den dagen frun går bort tittar man på hela egendomen och beräknar hur mycket som är hennes kvarlåtenskap och hur mycket som kommer från din pappa. Här tittar man på bouppteckningen och arvskiftet som gjordes när din pappa gick bort och vilken andel arvet till frun utgjorde. Ur den andel som kommer från din pappa skall du få ut ditt resterande farsarv. 

Du är välkommen att återkomma till mig så kan vi gå igenom testamentet och jag förklarar närmare vad det betyder för dig när den nya frun går bort.

Fråga; När jag och min sambo köpte vårt hus betalade hon hela kontantinsatsen på 500 000 kr. Vi står på huset båda två och lånet vi tog betalar vi tillsammans, lika mycket. Vad händer om vi separerar?

Svar; Utifrån din fråga förutsätter jag att ni inte skrivit något samboavtal. Detta innebär att ni vid en separation, och även vid ett dödsfall, skall göra en bodelning och enligt sambolagen gäller att samboegendomen, fastigheten, skall delas i två lika delar oavsett vem som betalat. Om det är viktigt för er att din sambo skall bli kompenserad för att hon betalat kontantinsatsen vid en separation bör ni skriva ett skuldebrev mellan er. Av det skall framgå att du lånat 250 000 kr av din sambo och att skulden skall lösas vid en bodelning. För om ni hade betalat lika mycket var och en av kontantinsatsen skulle ni ju betalat 250 000 kr vardera. Nu betalade sambon allt och således kan man säga att du lånat 250 000 kr av henne. För att stärka upp så skuldebrevet inte skall ingå i en bodelning kan ni komplettera med ett samboavtal. 

Genom detta avtalar ni bort att en bodelning skall ske över huvud taget, vardera parten behåller sina tillgångar och skulder. Vid separationen får ni sälja fastigheten eller så köper den ene parten ut den andra. 

Ni är välkomna att höra av er om ni vill ha hjälp med att upprätta handlingar.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.