Juristen svarar i december 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag är änkeman sedan ett antal år tillbaka. Vi hade inte några barn och nu när jag blivit äldre och lite sjuklig tänker jag skriva ett testamente. Jag och min fru pratade om att vi vill att allt som blir kvar efter oss skall tillfalla Barncancerfonden. Hur ska jag gå tillväga för att det skall bli som vi vill?

Svar; Som jag förstår dig hade du och din fru inte skrivit något testamente er emellan. Hade din fru legala arvingar såsom föräldrar, syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn osv eller en eller flera mostrar, morbröder, fastrar eller farbröder erhöll du arvet efter henne med fri förfoganderätt. Detta innebär att du får leva vidare och förbruka medlen du ärvde men du får inte gynna dina arvingar för att hennes arvingar skall få mindre i arv. Det innebär också att du inte har rätt att skriva testamente om den del du ärvt. Om din fru inte hade några legala arvingar erhöll du arvet efter henne med full äganderätt och då har du rätt att göra vad du vill med arvet.

För att ditt arv skall tillfalla Barncancerfonden måste du upprätta ett testamente. Detta testamente omfattar således endast din kvarlåtenskap om din fru hade legala arvingar. 

För att din frus kvarlåtenskap skall kunna tillfalla Barncancerfonden genom att du upprättar ett testamente gäller alltså att hon inte hade några legala arvingar vid sin bortgång eller att de avlidit före dig. Efterlämnade din fru legala arvingar och de har avlidit före dig har nämligen arvet du erhållit med fri förfoganderätt övergått till att du erhållit det med full äganderätt. 

För att du skall veta exakt vad som gäller för dig är min rekommendation att du återkommer så kan vi boka en tid så vi mer noggrant kan gå igenom dina förutsättningar.

Fråga; Min mamma har skrivit en framtidsfullmakt på mig. Jag funderar nu när den trätt ikraft hur jag skall göra och om jag behöver redovisa någonstans vad jag gör med hennes pengar.

Svar; Du är nu din mammas gode man utsedd av henne själv och skall sköta hennes ekonomi som om du är hennes gode man. Du skall alltså förvalta din mammas medel på motsvarande sätt som om hon själv fortsatt att ta hand om sina angelägenheter, i hennes anda.
Om och hur du skall redovisa transaktionerna kan framgå av framtidsfullmakten. Om det angivits en granskare skall du redovisa med den periodicitet som anges i fullmakten och om inget anges om tidsintervallen skall du redovisa transaktionerna en gång per kalenderår. Om inget anges om granskare har anhöriga till din mamma, t. ex andra barn, rätt att kräva redovisning avseende transaktionerna en gång per kalenderår. För att kunna lämna en riktig redovisning är det viktigt att du sparar fakturor, kvitton och underlag för överföringar och naturligtvis inte blandar ihop dina och hennes medel. Ta gärna ut kontoutdrag och stäm av transaktionerna mot dessa. Samla också allt i en pärm, som bara avser din mammas angelägenheter.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.