Juristen svarar i augusti 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga;

Jag funderar på vad som händer med min egendom om vi skiljer oss. Kan vi skriva något avtal om hur vi ska dela om det blir så att vi skiljer oss?

Svar; Nej, det går inte att skriva något avtal som anger fördelningen av egendom vid en eventuell skilsmässa. I alla fall inte något som är juridiskt bindande.

De enda avtal om bodelning som håller juridiskt sett är själva bodelningsavtalet och ett föravtal. I ett föravtal kan man ange principer för hur egendomen skall fördelas när man väl gör själva bodelningen. Men ett föravtal kan man upprätta, som tidigast, en månad innan man ger in ansökan om skilsmässa till tingsrätten.

För att föregå en bodelning måste man upprätta ett äktenskapsförord. I det kan man ange att den egendom man äger skall utgöra enskild egendom. Enskild egendom ingår, som huvudregel, inte i en bodelning. I samband med att ett äktenskapsförord upprättas kan man se över vem av makarna som äger vad och eventuellt föra över egendom från den ena maken till den andre genom gåva eller bodelning inom äktenskapet. Om all egendom är enskild behöver man inte göra någon bodelning vid en eventuell skilsmässa.

I bodelningen i anledning av skilsmässa har de f d makarna rätt att dela egendomen som de vill, under förutsättning att de är överens och inte missgynnar några fordringsägare. De kan då även komma överens om att inte följa ett tidigare upprättat äktenskapsförord.

Du är välkommen att höra av dig om du och din make behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller föra över egendom från den ena av er till den andre.

Fråga;

Jag har inga barn eller syskon, ärver mina kusiner mig?

Svar; Nej, kusiner har inte någon arvsrätt enligt svensk lag.
När det inte finns några barn, föräldrar, syskon, mostrar, morbröder, fastrar eller farbröder i livet när dödsfallet inträffar är det allmänna arvsfonden som är den slutliga legala arvingen. Alltså går arvet inte vidare till kusinerna. Men du har all rätt, så länge du har den mentala förmågan, att upprätta ett testamente och skriva in dina kusiner eller vem du själv väljer, person eller organisation, i det. 
Om du vill ha hjälp att upprätta ett testamente är du välkommen att återkomma för att boka en tid för konsultation.

(Vad medel som allmänna arvsfonden ärver används till kan man läsa om på deras hemsida, arvsfonden.se)

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.