Juristen svarar i mars 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; När min mamma gick bort hade hon och hennes nye man skrivit ett testamente där jag inte skulle få något arv förrän båda var döda och då skulle jag få halva kvarlåtenskapen. Med en advokats hjälp fick jag ut en del av mitt arv. Nu har min mammas man dött och då skall jag väl få ut halva kvarlåtenskapen som det står i testamentet. På bouppteckningsförrättningen pratades det om att jag redan fått mitt arv. Vad är det som gäller?

Svar; Av din beskrivning så har du troligen fått ut din laglott, hälften av vad du skulle fått om det inte hade funnits något testamente. Du hade rätt att begära laglotten eftersom du inte är din mammas nye mans barn, utan vad som kallas ett särkullbarn. Att din mamma och hennes nye man skrev att du skulle få halva kvarlåtenskapen när båda är döda var ett sätt att be dig vänta med att ta ut något arv. 

Eftersom du redan fått din laglott har du nu rätt till ditt resterande arv och det är troligen mindre än halva kvarlåtenskapen. För att fastställa hur stor din andel verkligen är måste man läsa bouppteckningen och den bodelning och arvskifte som upprättades efter din mamma. Utifrån hur du förklarar testamentet är jag tämligen säker på att du nu skall ha 1/3 av kvarlåtenskapen. Det låter nämligen som att det inte fanns någon enskild egendom, utan att allt skulle delas lika. Din mammas nye man fick i så fall halva boet genom bodelning och ärvde halva din mammas bodelningsandel. På det sättet har han ärvt 1/3 av sin totala egendom efter din mamma och det är den andelen som du nu har rätt att få. 

För att helt säkert kunna säga hur stort ditt arv skall bli nu när mannen gått bort måste jag titta på handlingarna. Du är välkommen att höra av dig för att boka en tid för konsultation.

Fråga; Varför får jag inte skriva testamente över alla mina tillgångar?

Svar; Du kan upprätta ett testamente som gäller alla dina tillgångar och det är att rekommendera. Men det kan vara så att du inte kan fördela alla dina tillgångar som du vill. 

Om du har barn har det alltid rätt att få sin laglott. Denna uppgår till hälften av alla dina tillgångar efter att samtliga dina skulder betalats. Du kan skriva ett testamente och utesluta ditt barn men om det begär att få sin laglott måste övriga testamentstagare medge att laglotten utges.

Om du har fått ett arv med fri förfoganderätt, t ex. att du ärvt en tidigare avliden make eller sambo, kan du endast skriva testamente över de tillgångar som verkligen är dina, inte över de du ärvt. Här tittar man på det ekonomiska värdet och inte exakt vilken egendom du ärvt. Du kan ha fått ett arv efter din make utan att ni skrivit testamente om detta om ni inte hade några barn eller endast gemensamma barn. För att ha fått arv efter din sambo måste ni ha upprättat ett testamente och däri framgår det om arvet utgivits med fri förfoganderätt eller med full äganderätt.  

Ett arv som man erhållit med fri förfoganderätt får man enligt lag inte skriva ett nytt testamente över. Gör man det blir det ogiltigt avseende den ärvda andelen.

Ett arv som man erhållit med fri förfoganderätt skall efter dödsfallet utges till den först avlidnes arvingar eller i enlighet med ett av den först avlidne upprättat testamente.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i
framförallt Karlskoga och Degerfors.