Varma matlådor levereras till vidare

Knappt 60 personer har insatsen matdistribution beviljad i Storfors. Det innebär idag att varmhållna matlådor levereras ut till kunderna av hemtjänstens personal. Före årsskiftet beslutade en enig kommunstyrelse att ersätta den varmhållna maten med kylda matlådor.

Det kommer att ge större valfrihet för kunden som kan välja när han eller hon vill äta. Det kommer också att innebära sänkta kostnader för utkörning eftersom fler matlådor kan levereras vid samma tillfälle. En viktig aspekt är också att matens kvalitet kan garanteras genom att maten är snabbkyld och förpackad i skyddad atmosfär.

I beslutet ingick att starta en upphandling av leverantör samtidigt som en utredning skulle göras gällande utkörningen.

Det visar sig nu att utredningen kring upphandling och leverans tar längre tid än beräknat. Därför kommer den varma maten att fortsätta levereras till vidare.

Text: Eva Wiklund