Juristen svarar i december 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag och min fru skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss eftersom jag hade ett företag. Nu har jag inte kvar företaget längre och funderar över vad som gäller nu. 

Svar; Ett äktenskapsförord gäller så länge det inte är ändrats genom ett nytt äktenskapsförord. Gäller det en specifik egendom kan det naturligtvis förlora sin giltighet om egendomen inte längre finns kvar. Om det äktenskapsförord ni upprättade i samband med att ni gifte er endast avsåg aktier i ditt företag kan det ha spelat ut sin roll men om det avsåg mer kan det vara bra att gå igenom det igen. Det befintliga äktenskapsförordet kanske skall ändras eller skrivas bort. Man ändrar ett äktenskapsförord med ett nytt äktenskapsförord. Är det så att ni inte hittar ert äktenskapsförord kan ni beställa en kopia hos Skatteverket i Härnösand eftersom alla äktenskapsförord skall registreras för att vara giltiga.

Fråga; Min pappa gick bort för sex år sedan men jag har fortfarande inte fått mitt arv. Hur länge kan det dröja innan jag kan få det?

Svar; Du är lite knapphändig i din information om dödsboet så mitt svar blir mer generellt.

Ett arvskifte skall äga rum när det finns mer än en dödsbodelägare. Finns det bara en dödsbodelägare kan tillgångarna i dödsboet överföras till dödsbodelägaren så snart bouppteckningen är registrerad och samtliga skulder betalade. Detta är inget som sker automatiskt utan man måste själv kontakta banker etc. Överförs t ex en fastighet med lån får dödsbodelägaren antingen ta över lånen eller lösa dem.

Finns det flera dödsbodelägare skall boet vara utrett innan tillgångarna fördelas i ett arvskifte.

Beroende på vad tillgångarna består av kan fördelningen av ett dödsbo gå till på olika sätt. Antingen kan de tillgångar som finns fördelas mellan dödsbodelägarna, t ex bohag, pengar, värdepapper eller en fastighet, eller så omsätts tillgångarna till kontanta medel, som därefter fördelas. Om egendom såsom fastighet, bostadsrätt eller värdepapper försäljs skall försäljningen redovisas i en deklaration och eventuell kapitalvinstskatt erläggas året efter det att försäljningen skett. Om så är fallet bör man invänta att den sista slutskattsedeln erhålles innan arvet slutligt fördelas.

Det är svårt att säga varför ett dödsbo inte avslutats. Anledningar till att ett arvskifte dröjer kan vara att den avlidne hade ett företag som behöver avslutas eller bedrev verksamhet som enskild näringsidkare. Det kan naturligtvis också vara så att det är svårt att få fram tillgångarna, t ex från utlandet, eller att dödsbodelägarna är oense.    

Du får gärna kontakta mig så skall jag gå igenom bouppteckningen och se om jag kan hjälpa till att avsluta dödsboet.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt
Karlskoga och Degerfors.