Restriktioner som upphör den 29 september – så gör Storfors skolor

Från den 29 september upphör många av de restriktioner som vi vant oss vid under coronapandemin.
Därmot bör den som inte vaccinerat sig fortfarande ta särskild hänsyn till omgivningen.

Vid Storfors skolor börjar man att återgå till en ”normal” vardag, men man gör det i långsam takt. Planering pågår också för vaccination av barn från tolv års ålder i samverkan med Region Värmland.

Följande restriktioner tas bort:

 • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Folkhälsomyndigheten skriver att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid -19.
Den som inte är vaccinerad bör fortfarande:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Fortfarande gäller att var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig vid symtom.

Läs mer på folkhälsomyndigheten sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller vid Storfors skolor

I Storfors skolor kommer man att ”skynda långsamt” när det gäller att förändra restriktionerna.

 • Föräldramöte hålls om behov uppstår och då bjuds en vårdnadshavare per barn in.
 • Utvecklingssamtal sker digitalet eller per telefon till vidare.
 • De rutiner som gällt för hämtning och lämning på fritids och förskola fortsätter och nytt beslut tas efter höstlovet.

De smittförebyggande åtgärder som folkhälsomyndigheten tidigare beslutat om gäller även fortsatt på skolorna:

 • Håll avstånd
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Provtagning
 • Smittspårning

Om en elev testar positivt för covid-19 ska vårdnadshavare meddela verksamheten då skolan fortfarande har smittspårningsskyldighet.

Inom kort kommer vaccinering av skolelever från och med tolv år att ske i samarbete med Region Värmland. Planering för detta pågår och skolan återkommer med information så snart som möjligt.

Text: Eva Wiklund