Offentligt informationsmöte om etablering av konceptfabrik för fiskodling

Den 10 juni kommer kommunfullmäktige att behandla ärendet om försäljning av mark till företaget Arctic Sustainability Group AB som planerar att investera i tre fabriker för fiskodling i Storfors.

Nu bjuder Storfors kommun in till ett offentligt, digitalt möte torsdagen den 3 juni klockan 18.00 där företaget presenterar sina planer och dessutom ger möjlighet till frågor.

Tanken var att arrangera ett möte i Kulturhuset, men på grund av pandemin är detta framflyttat. Däremot arrangerar kommunen alltså ett digitalt möte där alla som är intresserade kan delta.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson håller i trådarna och på plats finns David Stenman, vd för Arctic Sustainability Group AB samt kommunalråd Hans Jildesten. Efter en första presentation är det fritt fram för frågor. Den som vill kan också maila frågor i förväg för att få ännu bättre och uttömmande svar.

Anmälan görs senast den 2 juni via mail till kristina.karlsson@storfors.se som ser till att du får en länk till mötet. Frågor kan skickas till samma mailadress.

Om det finns enstaka personer som inte kan delta digitalt kan eventuellt annan lösning ordnas. Kontakta i så fall Kicki Karlsson på tel 0550-651 21 (from måndag 31 maj).

Text och foto: Eva Wiklund