Rekommendation kvarstår om kokning av vatten

Storfors kommun har nu fått provsvar från laboratoriet som visar mycket låga förekomster av koliforma bakterier i råvattnet som går in i vattenverket i Herrnäset.

För att ytterligare säkra vattenkvaliteten togs nya prover på utgående vatten hos flera konsumenter under måndagen och de första preliminära svaren kommer under tisdag eftermiddag.

Rekommendationen att koka vattnet kvarstår för säkerhets skull fram till dess att provsvaren kommit. Det gäller som tidigare i området Kyrksten, Herrnäset, Tåbäcken och Alkvettern.

Det provtagna vattnet var så kallat ”råvatten” direkt ut borrhålet. Proverna visade att det fanns koliforma bakterier i mängden 1 CFU per 100 ml vatten, däremot fanns det inte några E-coli-bakterier i vattnet. Gränsvärdet för koliforma bakterier är 10 CFU (kolonibildande enheter) per 100 ml vatten. Över 10 CFU är vattnet otjänligt och i intervallet 1- 10 CFU är vattnet tjänligt med anmärkning.

Koliforma bakterier kan finnas naturligt i jord och vatten och följa med ytvatten.

Storfors kommun tog prover på råvattnet i samband med diskussion om en ny filteranläggning. Råvattnet renas ytterligare innan det når konsumenten genom att passera ett UV-filter där vattnet behandlas med ultraviolett ljus. På flera ställen i Kyrksten/Tåbäcken passerar vattnet dessutom två UV-filter.

Text: Eva Wiklund