Tillfällig stängning av förskolan Änglagård i Kyrksten

Storfors kommun stänger nu tillfälligt förskolan Änglagård i samråd med Smittskydd Värmland.

Stängningen sker i förbyggande syfte efter att en person i personalgruppen konstaterats smittad. Ingen ytterligare är konstaterat smittad, men eftersom några är hemma i väntan på provsvar är det i dagsläget svårt få ihop personal. Det finns ingen konstaterad smitta i barngruppen.

– För den som jobbar inom samhällsviktig verksamhet eller av andra orsaker behöver barnsomsorg så löser vi naturligtvis det, säger skolchef Annelie Izindre.

Förskolan Änglagård, som ligger i Kyrksten, kommer att vara stängd till och med tisdag i nästa vecka och verksamheten planerar för en öppning på onsdag den 21 april. Verksamheten har under torsdagsmorgonen jobbat intensivt för att kontakta alla föräldrar.

Den som behöver hjälp med barnomsorg kan kontakta rektor Gunnel Eriksson 0550-652 37 eller skolchef Annelie Izindre 0550-652 03.

Text: Eva Wiklund