Juristen svarar i januari 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga: Jag har en son på fyra år och hans pappa är avliden. Jag funderar på vad som händer om jag också skulle avlida innan han blir 18 år. Kan jag bestämma vem som ska ta hand om honom och så?

Svar: Om du, som nu är den enda vårdnadshavaren din son har, skulle gå bort innan han fyller 18 år är det socialtjänsten som har att ordna med en särskild vårdnadshavare för honom. Du kan upprätta ett testamente och i det ange vem du önskar skall bli din sons vårdnadshavare. Det går inte garantera att socialtjänsten följer ditt önskemål men de brukar så långt det är möjligt göra så om de efter att de utrett förutsättningarna kommer fram till att det är det bästa för din son.  När det gäller arvet efter dig har du genom testamentet rätt att förordna vem som skall förvalta det till dess din son fyller 18 år. Det kan t. ex vara ett syskon till dig. Förvaltaren kan få rätt att hantera pengarna utan överförmyndarnämndens tillsyn. Om det skulle bli frågan om mycket pengar kan förvaltaren även skjuta upp din sons rätt till en del av medlen till dess han är 20 år eller lite äldre. Detta kan göras genom att köpa en försäkring så att medlen betalas ut månadsvis eller som en engångssumma när din son är äldre än 18 år. Sådana försäkringar säljer såväl traditionella försäkringsbolag som banker och villkoren är lite olika. Du är välkommen att höra av dig igen om du vill ha hjälp att upprätta ett testamente.

Fråga: Jag har upprättat en framtidsfullmakt på banken. Samtidigt fick jag rådet att ta hjälp av en jurist att upprätta ytterligare en. Jag undrar varför jag behöver en framtidsfullmakt till.

Svar: Ja, några av bankerna hjälper till att upprätta framtidsfullmakter. Dessa gäller dock endast för ekonomiska angelägenheter som hanteras av banken, såsom betalning av fakturor, försäljning av värdepapper och öppnande och avslut av konton. En framtidsfullmakt kan omfatta samtliga ekonomiska angelägenheter och personliga angelägenheter, alltså mer än bara bankaffärer. Finns det en bostad, som kan bli aktuell att sälja, måste en mer omfattande framtidsfullmakt finnas. Likaså behövs en mer omfattande framtidsfullmakt för att hjälpa till att boka läkartid, få hämta ut medicin och ansöka om bostadsbidrag m. m. I en framtidsfullmakt kan även anges om fler än en fullmaktshavare skall finnas och på vilket sätt dessa ska hantera framtidsfullmakten, gemensamt, var och en eller i turordning, om fullmaktshavaren skall få utge gåvor eller om någon skall utses som granskare som har rätt att gå igenom fullmaktshavarens åtgärder m. m. Det är inte alltid bankernas framtidsfullmakter tar upp dessa kompletterande frågor. När man upprättar en framtidsfullmakt är det viktigt att ett antal frågor gås igenom så är du intresserad av att få hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt är du välkommen att återkomma till mig.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten

i framförallt Karlskoga och Degerfors.