Juristen svarar i oktober 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag äger en lägenhet i Spanien och den vill jag att en väninna till mig, i Spanien, skall ärva. Räcker det att skriva ett testamente om det här i Sverige och kommer hon att få betala arvsskatt för den?

Svar;
Jag utgår ifrån din skrivning att du tillbringar den största delen av året i Sverige och därför anses ha din hemvist här. I det fallet kommer svensk lag vara gällande vid din bortgång. Skulle du tillbringa den största delen av året i Spanien och på så sätt anses ha din hemvist i Spanien kommer spansk lag att vara gällande vid din bortgång. Detta under förutsättning att du inte i ett testamente anger att svensk lag skall gälla.
Enligt europeiska konventioner är det tillräckligt att skriva ett testamente i Sverige. Av dem framgår att om ett testamente är upprättat i en av EUs medlemsstater och i det landet uppfyller lagkraven så gäller testamentet i övriga medlemsstater också, med någon stat undantagen. Dock måste ett sådant testamente översättas till språket i det land det skall verkställas. Av erfarenhet och för att inte råka ut för ifrågasättande brukar jag rekommendera att man upprättar likalydande testamenten såväl i Sverige som i Spanien och då utifrån de i respektive land gällande lagarna för testamenten.
Vad gäller arvsskatt har ju Sverige inte längre någon sådan. När svensk lag tillämpas skall ingen arvsskatt utgå. Dock har olika länder olika regler vad gäller arvsskatt på egendom som finns i det egna landet. Jag kan inte spansk arvsrätt tillräckligt för att svara på om man i Spanien har arvsskatt på fastighet, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Är det så kan din väninna bli tvungen att betala arvsskatt där. Eftersom jag anser att du skall upprätta testamente i såväl Sverige som i Spanien måste du kunna få klarhet i det vid testamentskrivningen i Spanien.
För det svenska testamentet är du välkommen att återkomma om du behöver hjälp.

Fråga; Jag har flera syskonbarn och halvsyskonbarnbarn och de finns både här i Sverige och i Finland. De hör aldrig av sig och fler av dem känner jag inte ens, så jag vill inte att de ska få något efter mig. Om jag skriver ett testamente, kommer det att gälla för de arvingarna som bor i Finland också?

Svar;
Ja, testamentet gäller för kvarlåtenskapen efter dig och arvsreglerna som gäller här i Sverige. Detta innebär att den dag du avlider så skall alla dina arvingar, oavsett var de bor, godkänna testamentet. Ett tips för den dagen är att du, i den mån du vet, antecknar adresserna till så många av dina släktingar du kan. På det sättet underlättas att komma i kontakt med dem.
Återkom gärna om du behöver hjälp att upprätta testamentet.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.