Ett exempel på ett av Svensk Husproduktions radhus.

Nya radhus och villor byggs i Kristinehamn

Svensk Husproduktion har vunnit en markanvisningstävling utlyst av Kristinehamns kommun i området Presterud 1:1.
Här ska Svensk Husproduktion uppföra dels en bostadsrättsförening med sexton radhus, dels sju fristående villor.
Radhusen, med en bostadsyta på 128 kvadratmeter, är i två plan och riktar sig till de som önskar villakänslan, men bekvämligheten och tryggheten med att bo i bostadsrätt. De fristående villorna kommer att erbjuda köparen många valmöjligheter.

Projektgruppen på Kristinehamns kommun motiverar valet:
”Svensk Husproduktion har presenterat ett flexibelt projekt med en kombination av äganderätt och bostadsrätt samt möjlighet att bygga olika storlekar på bostadsrättshusen. Bostadsrättsdelen innehåller dessutom ett gemensamt ”felleshus” med mera. som kan ge möjlighet till gemenskap och möten på ett sätt som annars inte är möjligt i ett radhusområde.”

Felleshus är vanliga i danska bostadsområden, men har även blivit ett lyckat koncept i Vallastaden i Linköping. I felleshuset kommer de boende kunna odla och även hålla sociala arrangemang.
– Det här kommer att bli ett mycket spännande projekt”, säger Anna Bjerke, Projektutvecklare på Svensk Husproduktion.
– Området ligger väldigt vackert, nära en badplats i Vålösundet i Vänern och bara några kilometer från centrala Kristinehamn. Vid odlingslotterna i felleshuset möts man över både generations- och kulturella gränser, vilket främjar mångfald.
Försäljningsstarten beräknas ske andra kvartalet nästa år.
Svensk Husproduktion AB etablerades år 2012 då Profura AB förvärvade varumärkena LB-Hus och Nordiska hus, med huvudkontor och fabrik i Bromölla. Trähusfabriken är en av landets mest moderna, med en kapacitet på närmare 1000 hus per år. Företaget sysselsätter ca 140 medarbetare.

Felleshus är vanliga i danska bostadsområden och ett sådant är planerat i det nya området i Kristinehamn. På bilden ses ett felleshus som Svensk Husproduktion byggt i Linköping.

Text: Björn Hallin