Juristen svarar i augusti 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag och min man har inte några barn. Vi diskuterar om vi måste skriva ett testamente eller den efterlevande får bestämma fritt vart våra pengar skall landa när vi båda avlidit.

Svar; Att den efterlevande maken ärver den först avlidne maken följer av Ärvdabalken. Vidare gäller att den först avlidne makens övriga legala arvingar, föräldrar, syskon, syskonbarn osv. är efterarvingar. Detta innebär att sedan båda makarna avlidit är det den först avlidne makens legala arvingar d v s efterarvingarna, som erhåller den först avlidne makens andel av kvarlåtenskapen. Det är vidare den sista avlidne makens legala arvingar som erhåller den sist avlidne makens kvarlåtenskap.
För det fall ni vill ändra att era legala arvingar erhåller era respektive kvarlåtenskaper måste ni upprätta ett testamente och det måste ni göra innan det första dödsfallet inträffar.
Den efterlevande maken ärver enligt Ärvdabalken den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och kan således inte upprätta ett testamente som omfattar även denna kvarlåtenskap.
Ni är välkomna att höra av er om ni önskar hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga; När vi gifte oss skrev min fru och jag ett äktenskapsförord så alla våra egendomar är enskilda. Nu flera år och tre barn senare funderar vi på hur det blir den dag den förste av oss avlider, vem ärver, efterlevande maken eller barnen?

Svar; Ett äktenskapsförord reglerar just vem respektive egendom tillhör och detta har betydelse vid den bodelning som oftast sker vid skilsmässa eller dödsfall. Eftersom barnen är gemensamma gäller att vid det första dödsfallet skall kontroll ske om bodelning skall genomföras, om än schematiskt. Då all er egendom är enskild skall inte någon bodelning ske, var och en behåller sin egendom. Därefter går man vidare och tittar på vad som skall hända med den avlidnes egendom. Eftersom era barn är gemensamma så är det den efterlevande maken som ärver före barnen.
Egendomen tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt på så sätt att den dag även den efterlevande maken avlider så erhåller era barn såväl farsarv som morsarv. För barnens skull spelar det inte någon roll att era egendomar är enskilda. De märker det endast genom att de får olika andelar av egendomarna efter sina föräldrar.
Om ni tänker att det inte har så stor betydelse hur era egendomar är uppdelade redan under äktenskapet kan ni upprätta ett nytt äktenskapsförord som anger att all egendom istället skall utgöra giftorättsgods.
Ni får gärna återkomma om ni har fler frågor eller vill upprätta ett nytt äktenskapsförord.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.