Juristen svarar i november 2019

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag har en väninna som pratar om att hon upprättat en framtidsfullmakt, som ska kunna användas om hon blir dement. Nu funderar jag om jag också behöver en framtidsfullmakt. Jag äger en bostadsrätt, en sommarstuga och en bil.

Svar;
Ja, du bör upprätta en framtidsfullmakt om du själv vill bestämma vem som skall hjälpa dig. Genom att upprätta en framtidsfullmakt utser du själv din ”gode man” för det fall du skulle komma att hamna i en sådan situation att du skulle behöva en. Du kan ange vad du vill att fullmaktshavaren skall göra i ditt ställe om du inte längre har förmågan att självständigt fatta beslut om dina ekonomiska och personliga förhållanden. Du kan genom framtidsfullmakten alltså ange att den du ger fullmakten skall sälja såväl bostadsrätten som sommarstugan. Du har möjlighet att utse en eller flera fullmaktshavare och om de skall tillämpa fullmakten separat, tillsammans eller i en av dig bestämd turordning eller om olika fullmaktshavare skall ha fullmakt för olika områden. Det finns ytterligare villkor som kan föras in i en framtidsfullmakt så det är min rekommendation att anlita en jurist vid upprättandet av fullmakten. Om du hör av dig så kan vi gå igenom detta och även diskutera om du behöver fler juridiska handlingar.

Fråga; Vem är det som bestämmer när en framtidsfullmakt ska börja gälla? Jag kanske inte tycker det är dags så kan jag själv påverka detta på något sätt?

Svar; Ja, du kan själv bestämma vad som skall gälla ifråga om när framtidsfullmakten skall träda ikraft. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som avgör när den skall träda ikraft. Det här kan vara rimligt om fullmaktshavaren är din make/maka eller ett barn. I samband med att fullmaktshavaren anser att fullmakten skall träda ikraft skall denne meddela de närmast anhöriga om sitt beslut. För att inte fullmaktshavaren skall ha avgörandet i sin hand kan du i framtidsfullmakten ange att det är tingsrätten som skall avgöra att fullmakten trätt ikraft. Detta sker genom ett ärende hos tingsrätten. Det är alltså frågan om handläggning på papperen så det behöver inte äga rum någon förhandling. För att tingsrätten skall kunna fatta beslut om fullmakten skall tillämpas eller inte, behöver rätten i underlaget ha ett intyg från en läkare som anger att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att självständigt fatta beslut om sina ekonomiska och/eller personliga förhållanden. För att skynda på handläggningen är det bra att tillsammans med ansökan bifoga ett läkarintyg. Även i det fall tingsrätten fattat beslut om att fullmakten trätt ikraft skall fullmaktshavaren meddela de närmast anhöriga. Om fullmaktshavaren missköter sig kan anhöriga kontakta en utsedd granskare eller överförmyndarnämnden som har möjlighet att kontrollera fullmaktshavarens åtgärder och även hos tingsrätten begära att en god man eller förvaltare förordnas.
Hör av dig om du vill ha hjälp att upprätta din framtidsfullmakt.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97