Juristen svarar i oktober 2019

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Min man och jag har inga barn tillsammans men han har barn från ett tidigare förhållande. Vi vet att barnen ska få arv när han går bort men hur mycket ska de få och måste de få det direkt vid hans bortgång? Vi börjar bli äldre och funderar allt mer på detta och det oroar oss eftersom vi inte har så mycket att dela på.

Svar; Ja, det stämmer att barnen har rätt till arv vid sin förälders bortgång om föräldrarna inte är gifta med varandra. Om ni inte har skrivit något testamente har de enligt huvudregeln rätt att ärva hälften av era tillgångar. Om ni inte har så mycket medel finns det sätt att värna om den efterlevande. Dels finns det i Ärvdabalken en skyddsregel för den efterlevande maken. Denna anger att efterlevande makan har rätt att erhålla fyra basbelopp i bodelning och arv efter den avlidne. Dels kan ni upprätta ett testamente som förordnar att om din make är den som avlider först får hans barn endast erhålla sina laglotter vid hans bortgång. Laglotterna är hälften av vad de skulle ärvt om testamenten inte fanns, de skall alltså erhålla en fjärdedel av hela boet. Om det är så att du inte får behålla så mycket som fyra basbelopp genom de tre fjärdedelarna du skall erhålla träder skyddsregeln in och du får behålla minst fyra basbelopp. Genom testamentet kan man faktiskt be barnen att de väntar med att ta ut något arv över huvud taget men de har alltid rätt till sina laglotter, så begär de dessa måste du som efterlevande maka låta dem få laglotterna. Basbeloppet uppgår för närvarande till 46 500 kr, så skyddsbeloppet är 186 000 kr.
Hör gärna av er om ni vill diskutera er situation ytterligare och ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga; Kan jag och min fru låta våra respektive arvingar ärva oss direkt när vi går bort? Vi har inte några barn men syskonbarn som vi vill ska ärva var och en av oss.

Svar; Enligt Ärvdabalken ärver den efterlevande maken den avlidne maken och sedan båda makarna är avlidna tillfaller kvarlåtenskapen de legala arvingarna. Detta gäller såväl makar som har gemensamma barn som makar som inte alls har några barn. Vill man göra avsteg från detta måste man upprätta ett testamente. Ni kan genom ett testamente förordna att er kvarlåtenskap skall tillfalla era syskonbarn, inte den efterlevande maken. Är det så att ni även vill göra avsteg från huvudregeln vid bodelning, att all nettoegendom läggs tillsammans och delas i två lika delar, alltså vill att era respektive egendomar skall tillfalla era respektive syskonbarn bör ni komplettera testamentet med ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet skall då ange att var och ens tillgångar och skulder skall vara var och ens enskilda egendom. Äktenskapsförordet skall registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.
Om ni önskar att diskutera vad för handlingar som passar bäst för er och era önskemål är ni välkomna att höra av er till mig.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97