Juristen svarar i mars 2019

Nu startar vi upp frågespalten om familjerätt igen. Det är Katarina Nordin som har Nordins juristbyrå i Karlskoga, som hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag och min fru vill ge vår sommarstuga till ett av våra tre barn. Vad bör vi tänka på?

Svar: Det är flera saker att tänka på. Om sommarstugan utgörs av en fastighet måste ett gåvobrev uppsättas. Detta utgör underlaget för ändringen av lagfarten. I detta kan anges olika villkor som ni önskar skall gälla för gåvan, att en blir enskild egendom eller inte skall utgöra förskott på arv etc.
Lagstiftaren tänker sig att som förälder vill man att alla ens barn skall erhålla lika mycket över tid. När ni ger ett barn sommarstugan kan ni antingen ge de andra två barnen motsvarande värde, i pengar eller andra tillgångar, eller så blir de kompenserade vid den siste makens dödsfall. En gåva i livstiden utgör, enligt huvudregeln, ett förskott på arv. Det har inte någon betydelse när i tiden gåvan utgivits så länge den utgör större värde än regelmässiga födelsedagspresenter och julklappar. Värdet som är relevant är det som gällde vid gåvans utgivande. Under vissa omständigheter kan den som erhållit gåvan bli skyldig att utge del av värdet om det vid båda föräldrarnas död inte finns tillräckliga medel att kompensera de andra barnen.
Barnet som erhåller sommarstugan kan ge en del av värdet som ersättning för gåvan. De medlen kan ju då delas mellan de två andra barnen genom gåvobrev. För att det fortfarande skall vara frågan om en gåva när det gäller fastigheten kan vederlaget inte överstiga 85 % av taxeringsvärdet året före gåvan.
Det allra viktigaste är att alla barnen är informerade om vad som händer, så de inte blir överraskade vid era dödsfall.
Eftersom det är flera saker att tänka på rekommenderar jag att man tar hjälp av en jurist när man gör sådana här transaktioner.

Fråga; Varför måste jag skriva ett testamente för att mina arvingar skall få arvet som enskild egendom?

Svar; Enligt lag, 7 kapitlet 2 paragrafen Äktenskapsbalken, kan egendom endast bli enskild om den som innehar egendomen fått den genom testamente, gåvobrev eller förmånstagarförordnande eller man som makar upprättat ett äktenskapsförord. Utan att det anges så blir även den egendom som man skaffar istället för den egendom man fått såsom enskild egendom enskild. För att tillse att kontanta medel förblir enskild egendom bör sådana sättas på ett särskilt konto och helst skall man föra kassabok över kontot. På detta sätt kan innehavaren visa gången från kontanter till annan egendom som är enskild, man kan följa penningströmmen.
Enskild egendom skall inte delas vid bodelning i anledning av skilsmässa eller dödsfall.

Fråga; Kan ett testamente bli för gammalt?

Svar; Nej. Men min rekommendation är att det är bra att se över sitt testamente vart femte till tionde år. Det kan ju vara så att den som står inskriven i testamentet, som mottagare av arvet, avlidit eller att det tillkommit ny eller annan lagstiftning. Man kan ju faktiskt även ha ändrat sig ifråga om vad man skrivit. Så länge man har den mentala kapaciteten kan man upprätta testamente.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97