Bodelning

Nu startar vi upp frågespalten om familjerätt igen. Det är Katarina Nordin som har Nordins juristbyrå i Karlskoga, som hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se


När ska en bodelning göras?

Bodelning kan ske vid flera tillfällen. Det vanligaste är att en bodelning skall göras när ett förhållande avslutas, antingen vid separation, skilsmässa eller dödsfall.
En bodelning i anledning av avslut av ett samboförhållande kan av endera parten begäras inom ett år efter separationen men tidigast en månad innan separationen skall ske. Som bevis på att separation sker är vanligast att man tittar på när en eller båda parterna har ändrat folkbokföringsadress.
För en bodelning i anledning av skilsmässa finns inget slutdatum. Enligt rättsfall och litteratur i frågan bör dock en begäran om bodelning framställas av endera parten inom ca 18 – 20 år efter det att skilsmässan ansöktes om hos tingsrätten. En sådan här bodelning kan göras som tidigast en månad innan man ansöker om skilsmässa hos tingsrätten.
En bodelning i anledning av dödsfall sker i anknytning till att en bouppteckning och eventuellt arvskifte upprättas för den avlidne. Består den efterlevande familjen endast av en kärnfamilj sker bodelningen schematiskt, medan en verklig bodelning kan bli aktuell om det finns särkullbarn eller testamente.
Bodelning kan också ske inom äktenskapet. Detta görs för att omfördela egendom mellan makarna.

Vad bodelas?

Vid bodelning vid avslut av ett samboförhållande är det samboegendomen, som bodelas, permanentbostad och bohag införskaffat inför eller under samboförhållandet för gemensamt bruk. Detta under förutsättning att något samboavtal inte upprättats mellan parterna.
Vid bodelning vid skilsmässa är det i princip all egendom och alla skulder parterna har, som bodelas. Är någon egendom enskild, antingen genom äktenskapsförord, gåva eller testamente, är huvudregeln att den inte skall bodelas. Det har inte någon betydelse om parterna ägt sin egendom eller haft skulder sedan innan förhållandet började eller om de tillkommit under förhållandet. Vissa specialregler finns om förhållandet varit kort.
Vid bodelning i anledning av dödsfall finns speciella skyddsregler för den efterlevande sambon/maken.

Varför skall en bodelning göras?

En bodelning vid separation eller skilsmässa reder ut de ekonomiska förhållandena mellan parterna. Härigenom avslutas de ekonomiska gemenskaper som funnits under förhållandet. Bodelningen tar sikte på hur förhållandena såg ut mellan samborna vid separationen eller vid skilsmässa mellan makarna den dag ansökan om skilsmässa registrerades hos tingsrätten. Av detta följer att det är bra att göra bodelningen i så nära anslutning av uppbrottet som möjligt, då förhållandena är kända.
En bodelning måste göras om ena parten skall behålla fastigheter som parterna haft under förhållandet och även om ena parten skall bo kvar i en gemensam bostadsrätt. I dessa fall utgör bodelningen underlaget för ändring av lagfart hos Lantmäteriet eller äganderätt hos bostadsrättsföreningen.

Om någon bodelning inte görs, kan vid en eventuell försäljning av en fastighet inom ca 20 år efter en skilsmässa samtycke av f d make behövas för att lagfarten skall ändras.

Om någon bodelning inte görs, kan vid ett dödsfall inom ca 20 år efter en skilsmässa en f d make ha rätt till bodelning och då vara dödsbodelägare.

Om någon bodelning inte görs, kan det bli problem vid en separation i ett nytt förhållande.

Om någon bodelning inte görs, kan det bli svårt att upprätta ett testamente då osäkerhet kan föreligga om vad testatorn äger och har rätt att upprätta testamentet över.

Att tänka på under och vid avslut av ett förhållande

Upprätta eventuella handlingar innan förhållandet tar slut.
Fundera på om ni ska eller behöver upprätta samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, reverser och/eller testamente.
Gör bodelningen när ni separerar eller skiljer er.
En bodelning kan var smidig eller bli riktigt ful beroende på parterna och anledningen till uppbrottet men viktigt är att en bodelning görs så ni som parter blir ekonomiskt klara med varandra

Kontakta gärna mig eller någon annan jurist för konsultation, antingen för att upprätta handlingar under förhållandet eller när förhållandet tar slut.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97