Juristens svarar januari 2019

Nu startar vi upp frågespalten om familjerätt igen. Det är Katarina Nordin som har Nordins juristbyrå i Karlskoga, som hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag är änka och tänker gifta om mig. Både jag och min sambo har vuxna barn på var och en sitt håll. Vi gifter oss för att den efterlevande ska kunna sitta i orubbat bo när den första av oss går bort. Jag undrar om ett äktenskapsförord kan garantera att det som var och en förde med sig in i boet tillfaller respektive barn efter att båda är avlidna?

Svar; För att kunna sitta kvar i så kallat orubbat bo måste ni upprätta ett testamente. Detta eftersom barnen till den som avlider ärver i första hand, de är ju inte gemensamma barn. I ett testamente kan ni ange att barnen till den först avlidne får vänta på hela eller del av sina arv till dess båda makarna avlidit.
I ett testamente måste ni alltså ta ställning till barnens laglott, halva arvslotten, vilken de alltid har rätt att få ut. Om testamentet anger att barnen måste vänta på hela arvet måste de aktivt begära utfående av sina laglotter i samband med dödsfallet och bouppteckningen.
Ett äktenskapsförord påverkar om ni vill att någon speciell egendom skall vara enskild och det inte skall ske en likadelning av er totala kvarlåtenskap vid den bodelning som sker vid skilsmässa eller första dödsfallet. Varken ett testamente eller äktenskapsförord garanterar att specifika föremål fördelas till respektive barn efter det att båda gått bort. Är det viktigt att specifika föremål skall tillfalla ett bestämt barn skall detta också anges i testamentet.
Ni bör kontakta en jurist för en konsultation med genomgång och upprättande av handlingar så de blir korrekta utifrån hur ni vill att det skall vara mellan er. Oberoende av vad ni kommer fram till tycker jag att i detta läge är det bra med öppenhet; berätta för era barn om era tankar och önske-mål och att ni upprättat juridiska handlingar. Erfarenhetsmässigt kan jag säga att barnen då har lättare att både förstå och respektera era viljor.

Fråga; Min man fick för ca 10 år sedan ett arv på hundratusen kronor, som vi använde och byggde om vårt hus. Nu när vi ska skiljas säger min man att dessa pengar var hans och att jag inte har någon rätt till dem. Är det rätt?

Svar; För att din man över huvud taget skall kunna vinna någon framgång med påståendet måste han visa att arvet var enskild egendom. Det skall framgå av ett testamente. Därefter måste han kunna visa att pengarna investerats i fastigheten genom överföringar, betalningar och kvitton etc.
Om penningströmmen inte kan visas
kan det ju varit vilka pengar som helst, t ex lön, som använts. I det fallet är det upp till dig om du tycker det känns rätt att han kompenseras och alltså får större del av värdet på fastigheten.
Arvsmedel som förbrukats rent allmänt i ett äktenskap, oavsett om de är enskild egendom eller inte, skall inte undantas i bodelningen. Dock gäller att så länge ni är överens har ni rätt att avtala i princip vad ni vill avseende bodelningen.
För att få en genomgång av detta och eventuellt andra frågor i samband med skilsmässan och bodelningen tycker jag att du bör kontakta en jurist.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97