Ladda din elbil i centrala Karlskoga

Elbilarna blir allt vanligare, och mycket tyder på att det är en utveckling som kommer att fortsätta.

Här i Sverige har vi en bonus för bilar med låga klimatutsläpp som är som störst för elbilar. Norge har länge subventionerat elbilar och nyligen kom nyheten att Storbritannien planerar att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselbilar redan 2030. För att marknaden för elbilar ska fortsätta växa krävs dock infrastruktur och möjlighet att ladda sin elbil, det krävs helt enkelt en utbyggnad av laddstationer.
2019 monterade Karlskoga Energi & Miljö två publika laddstolpar i centrala Karlskoga i samarbete med företaget Bee Charging Solutions. Stolparna, som är av typen destinationsladdare, finns vid Kulanhuset och på Lilla torget vid Kommunhuset och har vardera fyra laddpunkter. I Bees nätverk ingår även en laddstation vid Circle K på Filipstadsvägen.
För Karlskoga Energi & Miljö är laddstolparna ännu ett steg på vägen att kunna erbjuda hållbara bränslealternativ och bidra i omställningen till en fossiloberoende framtid. Sedan tidigare har man även två tankstationer för biogas.


Text: Nicklas Remmegård