Bild från föreningens Smålandsresa.

Stort intresse för jubilerande trädgårdsförening

Redan från början var intresset stort när Degerfors Trädgårdsförening bildades för 80 år sedan. Under årens lopp har medlemsantalet växt stadigt och är nu uppe i 500 medlemmar. I september firar föreningen 80-årsjubileum med föredrag, musik, dans och god mat.

När Degerfors Trädgårdsförening bildades 1939 var namnet Degerfors och Strömtorps fruktodlarförening. Från början var intresset stort och redan året efter var medlemsantalet uppe i 150 medlemmar. Det första årsmötesprotokollet är från 1941 då medlemmarna samlades i Agens skola. Föreningen erbjöd då beskärning, nyplantering och besprutning av fruktträd.
Under de stränga krigsvintrarna 1942 till 1945 drabbades medlemmarnas fruktträd av frostskador och det fanns önskemål om utbildning i skötsel av fruktträden. Det sista krigsåret blev aningen turbulent i föreningen och många medlemmar ifrågasatte nyttan med föreningen vilket ledde till att verksamheten upphörde. Uppehållet blev dock inte så långt och med hjälp av Örebro läns hushållningssällskap startade verksamheten igen 1948 med namnet Degerfors fruktodlarförening.
Vid årsmötet 1956 ändrades föreningens namn till det nuvarande
Degerfors Trädgårdsförening. Några år senare besöktes föreningen av trädgårdsmästare Helmer Thöre och han konstaterade att Degerforsområdet inte var lämpligt för fruktodling och föreslog istället att föreningens medlemmar borde satsa på odling av prydnadsväxter. Nämnas kan att Helmer Thöre under många år haft hand om beskärningen och besprutningen av fruktträd och prydnadsbuskar. Beskedet om fruktträden satte dock inte ned stämningen bland föreningsmedlemmarna och några år senare beskars inte mindre än 1 905 fruktträd varav de flesta var äppelträd.
Under årens lopp har intresset för trädgårdsföreningens verksamhet varit mycket stort, vilket beror på att Degerfors är ett typiskt villasamhälle med många trädgårdar. Föreningen har också erbjudit rabatter på inköp av olja, olika växter och trädgårdsmaterial. 1966 kunde till exempel föreningen erbjuda en rabatt på 16 kronor på en kubikmeter olja som då kostade 183 kronor.

Även dagens medlemmar har förmåner genom rabatter på växter och trädgårdstillbehör hos ett flertal företag.
I början av 1970-talet började föreningen anordna resor ut i Europa, bland annat till Blomsterdagarna i Holland, till Rhendalen i Tyskland, Nordkap, Bodensjön i Österrike och Tyrolen.
Resor är fortfarande ett mycket uppskattat inslag i verksamheten, även om de en till två resor per år som föreningen gör idag är endagsresor. De inspirationsbesök som görs hos trädgårdar i närområdet samlar många deltagare.
År 1978 beslöt föreningen att sluta med försäljningen av varor eftersom det blev för tungt för styrelsen att administrera. Däremot fortsatte föreningen med att förmedla till exempel perenna växter.
År 1991 fick föreningen Miljöpriset för ett samarbete med försäljning av kompostbehållare.
Under årens lopp har föreningen också anordnat växtmarknader och gör så fortfarande. Idag är föreningen dessutom aktiv inom områden som utbildning/kurser för medlemmarna.

Den 14 september firar föreningen sitt 80-årsjubileum och en känd gäst blir Gunnel Carlsson, journalist, författare och folkkär programledare för trädgårdsprogrammet Gröna Rum och som trädgårdsjournalist i Gokväll på tv. Hon medverkade även när föreningen firade sitt 70-årsjubileum. Jubileumskvällen bjuder också på mat och underhållning.

Text: Björn Hallin.
Foton: Degerfors Trädgårdsförening.
Foto: Gunnel Carlsson, Pernilla Bergdahl.