Elfordon

Hej
Jag heter Timo Kuru och är energi- och klimatrådgivare för Karlskoga och Degerfors kommuner.
Den här gången tänkte jag skriva lite om elfordon och laddning, då fordon som helt eller till en viss del drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta.

En sak som elfordon har gemensamt är att de förbättrar energieffektiviteten väsentligt. Elektrifieringen av personbilar, bussar och lastbilar bidrar till en bättre närmiljö med minskade utsläpp och bullernivåer. Antalet laddfordon och även utbudet i Sverige ökar stadigt och är relativt stort.
Begreppet laddfordon syftar på de bilar som laddas med el från elnätet, det vill säga enbart elbilar och laddhybrider, inte hybrider.

Vad betyder då samlingsbegreppet elfordon?

Det finns tre olika typer av elfordon. Det första är Hybridfordon – som använder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som driftkälla, en generator och ett batteri. Nästa typ är Elbilar – dessa använder bara el för framdrivning och har ett batteri som laddas via elnätet och den tredje typen är Laddhybridfordon –
som använder el för framdrivning men som också använder en förbränningsmotor. Kallas också för plug-in-hybrider.
Att ladda sitt fordon kan ske på olika platser och med olika effekt. Vilken överföringseffekten är spelar en stor faktor för laddningstiden. En av de stora fördelarna är att man kan använda tiden då bilen ändå står till laddning.
Gemensamt för de flesta laddfordon är att de laddas där de vanligtvis är parkerade för natten, vilket betyder vid bostaden för privatpersoner och den ordinarie parkeringsplatsen för företagsfordon. Det är även ett bra komplement för privatpersoner att kunna ladda vid arbetsplatsen och det finns laddplatser på många offentliga platser till exempel vid handelsplatser eller knutpunkter för kollektivtrafik.
Om du laddar bilen på natten så är inte tiden som går åt till att ladda fordonet inte det mest väsentliga och då är det normalladdning det som passar bäst. Men det finns två typer av laddeffekter som avgör hur lång tid det tar att ladda bilens batteri fullt. Normalladdning används oftast i hemmet eller på arbetsplatsen och är en laddning som sker med 230V/10A, denna typ av laddning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4 kW.
Den andra typen är Snabbladdning och sker vid så kallade snabbladdningsstationer som exempelvis finns utmed motorvägar. Denna laddare har en högre effekt och laddar bilen på kortare tid. Laddningen tar mellan 20-30 minuter med en effekt över 22 kW.
Att mer än hälften av de som tror att de kommer köpa bil inom fem år kan tänka sig att köpa ett laddfordon nästa gång de köper bil visar på att laddfordon kommer starkt framöver, så det finns en vilja och intresse men informationen om att det faktiskt finns en ganska god laddinfrastruktur saknas ofta, bristande kunskap gör att många fortfarande väljer bort laddfordon. Här ser jag att det finns ett fortsatt behov av information om laddinfrastruktur, om den tekniska utvecklingen gällande både laddning och fordon, och vilka olika ekonomiska stöd det finns. Uppfattningen att det är en svaghet med räckvidd och prestanda har minskat men finns ändå kvar och därför är det viktigt med information.

Timo Kuru
Energi- och klimatrådgivare för Karlskoga & Degerfors kommuner.

Har du frågor om energi- och klimatrådgivning, mejla mig: timo.kuru@karlskoga.se
eller ring på tel. 0586-617 10

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.