Sol-el och solceller

Hej
Jag heter Timo Kuru och är energi- och klimatrådgivare för Karlskoga och Degerfors kommuner.
Denna gång tänkte jag skriva lite om sol-el och solceller, det kanske inte är det första man tänker på denna tid på året, men till våren kommer solens strålar igen och då kan det vara bra att vara förberedd på att ta till vara dess energi.

Här beskriver jag lite om hur det hela fungerar, solcellerna omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi i form av likström (DC). Själva solcellerna är ganska små och kopplas därför samman i moduler som ofta kallas paneler. När du köper solceller så är det alltså inte enskilda solceller utan moduler.
En solcellsmodul består då av ett antal seriekopplade solceller inkapslade i skyddande glas eller plast.
Sedan behövs det en växelriktare för att omvandla likströmmen (DC) som solcellerna producerar till växelström (AC) som du använder i huset och det som används i elnätet. Slutligen ansluts din solcellsanläggning av en behörig elinstallatör till husets elcentral, i denna elcentral installeras säkringar och elmätare. Elmätaren mäter hur mycket el som matas in och ut på elnätet, byte av elmätare för att mäta hur mycket el som matas in och ut på elnätet görs kostadsfritt av ditt elnätsföretag på säkringsabonnemang upp till 63 ampere (43,5 kW) med förutsättningen att du köper mer el från nätet än du matar in.
När det gäller stöd vid investering så finns det idag två alternativ för att reducera dina kostnader, dessa är investeringsstöd och rotavdrag. Det finns även ett stöd för lagring kopplat till din solcellsanläggning men den kommer jag inte ta upp här. Investeringsstödet är ett bidrag om 30 % av investeringskostnaden och söks genom Länsstyrelsen.
Den kan inte kombineras med rotavdraget och det är ett engångsbelopp vid investering. Rotavdrag (skattereduktion om cirka 9% av investerings-kostnaden) kan inte kombineras med investeringsstöd och det är ett engångsbelopp vid investering.


För den el du producerar kan du få intäkter både genom olika stöd och genom att sälja ditt överskott. Du får en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottsel som matas ut på nätet. För elen du säljer får du vanligtvis spotpriset på den nordiska elbörsen minus ett litet avdrag. Egen använd el motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms). Ytterligare ersättningar är den du kan få för nätnytta, elcertifikat och ursprungsgarantier.
Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Ansökan görs i förväg innan åtgärden påbörjas och stödet betalas sedan ut i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker.
Det är Länsstyrelserna som handlägger ansökningarna, och tar emot och beslutar om ansökningar. Kommunernas Energi- och klimatrådgivare kan svara på frågor och ge råd om teknik, kostnader och andra bidrag.
God Jul & Gott Nytt År!

Timo Kuru
Energi- och klimatrådgivare för Karlskoga & Degerfors kommuner.

Har du frågor om energi- och klimatrådgivning, mejla mig: timo.kuru@karlskoga.se eller ring på tel. 0586-617 10

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.