Två bilverkstäder blir en

Karlskoga Fordonsservice har etablerat sig som en fullserviceverkstad för de flesta bilmärken på marknaden. Det började dock med tunga fordon som bussar och lastbilar. Den delen har idag lagts ner och sedan två år tillbaka har verkstaden koncentrerat sig på personbilar och lättare lastbilar.

Allt började 1996 i egna lokaler på Maskinvägen i Karlskoga. Här reparerades och servades tunga fordon under många år. För två år sedan utvecklades verksamheten och tyngdpunkten blev service och reparationer av främst personbilar. Företaget anslöt sig till BDS, en rikstäckande kedja som driver bildelsbutiker och bilverkstäder på cirka tvåhundra platser runt om i Sverige.
– Vi utför service och reparerar de flesta bilmärken i vår verkstad. Vi uppfyller alla krav och har alla garantier vilket betyder att bilägaren får en stämpel i serviceboken och alla garantier gäller, säger företagets ägare Asko Juola.

Karlskoga Fordonsservice har också anslutit sig till SFVF.
– Det är en garanti för att vi uppfyller alla krav som kan ställas på oss som bilverkstad, säger Asko.

För ett par månader sedan, i månadsskiftet augusti-september, hörde Asko ett rykte om att El & Dieselteknik i Karlskoga skulle läggas ner. Företaget hette tidigare Karlskoga Bilelektriska. Han tog kontakt med ägaren och frågade hur det låg till. Någon nedläggning var det dock inte fråga om. Däremot skulle en mångårig medarbetare gå i pension. Under samtalets gång kom frågan om Asko var intresserad av att ta över verksamheten.
Efter lite funderingar nappade han och en vecka senare var affären klar.
Karlskoga Fordonsservice tog över två anställda samt fastigheten och verkstaden på Svetsarevägen. Asko flyttade också över och tog med sig en anställd från sitt eget företag. El & Dieselteknik finns fortfarande kvar i Örebro och samarbetar numera med Karlskoga Fordonsservice.
Efter övertagandet har lokalerna på Svetsarevägen byggts om lite grand och rustas upp varefter det finns tid.
– Nu är det full fart, säger Asko.

Lokalerna uppfördes en gång i tiden av Bosch Sverige AB som under några år byggde upp en kedja av bilverkstäder runt om i Sverige. Bygget i Karlskoga påbörjades 1964 och stod klart två år senare vilket betyder att fastigheten fyller femtio år i år. Verksamheten drevs då under namnet Start & Generatorservice. År 1982 köptes El & Dieselteknik i Örebro AB och tre år senare köptes Karlskoga Bilelektriska AB. År 1995 slogs El & Dieselteknik i Örebro AB och Karlskoga Bilelektriska AB samman med Örebro Start & Generatorservice AB samtidigt som namnet ändrades till nuvarande El & Dieselteknik i Örebro AB.
Nu är det alltså dags för nästa steg i kedjan i och med att Karlskoga Fordonsservice tar över. Kvar på fasaden står fortfarande det gamla företagsnamnet och ska också så vara, fast ny skyltning är på gång som ett komplement.
I de gamla lokalerna på Maskinvägen drivs den tidigare verksamheten vidare med A-J Busspartner AB som har två större bussar i beställningstrafik.

av Björn Hallin

Leave a Reply