Familjens jurist svarar i oktober 2016

Katarina Nordin jur. kand.

familjejuristen_huvud-282x72

Fråga; Jag förstod på en väninna att bouppteckningen efter maken är viktig att spara och förvara på ett säkert ställe. Kan man få tagit i en gammal bouppteckning på något sätt, jag har inte kvar den efter min make. 

Svar; Du behöver inte vara orolig att du inte har bouppteckningen kvar. Man kan få en kopia av en  bouppteckning från Skatteverket eller landsarkivet där den avlidne bodde vid dödsfallet. Bouppteckningen efter den först avlidne maken är viktig eftersom den skall gås igenom vid den andra makens bortgång.

Man behöver se om dödsbodelägarkretsen, alltså arvingarna, är desamma eller om det skall kallas någon ytterligare till bouppteckningen efter den andra maken. Vidare måste man gå igenom om det fanns något testamente eller andra juridiska dokument vid den första makens bortgång. Vad som är än viktigare är att spara och förvara bodelningen och arvskiftet om en sådan handling upprättades vid den förste makens bortgång.

Det visar att särkullbarn fått sina delar av eller hela sitt arv. Vanligen registreras inte denna handling någonstans. Om det funnits en fastighet i dödsboet kan det gå att få fram en kopia från Lantmäteriet eller Landsarkivet i Härnösand.

Finns inte någon bodelning och arvskifte om det framgår av bouppteckningen att särkullbarn skulle erhållit arv måste dessa tillfrågas vid den andra makens bortgång. Uppger den först avlidnes särkullbarn att de inte fått något arv måste det eventuellt ges ut en gång till.

Fråga; Varför ska vi som är sambor utan barn skriva ett testamente? Det räcker väl med ett samboavtal.

Svar; Det är stor skillnad på ett testamente och ett samboavtal. Ofta upprättar vi dock båda vid samma tillfälle. Eftersom sambor inte ärver varandra måste ett testamente upprättas för att den efterlevande sambon skall få ärva den först avlidne sambon. Om testamentet inte finns är det den avlidnes arvingar, barn, föräldrar, syskon, syskonbarn, morbror/moster/faster/farbror eller allmänna arvs-fonden, som ärver den avlidne.

Således skyddar ett testamente varandra vid det första dödsfallet. Ett samboavtal däremot skyddar var och en vid den bodelning som skall äga rum vid separation i anledning av att man separera eller vid dödsfall. Genom samboavtalet avtalar parterna att den bodelningsregeln som finns i sambolagen inte skall tillämpas i förhållandet. Då behåller vardera part sin egendom vid separationen eller dödsfallet och någon bodelning skall inte äga rum.

 

Leave a Reply