Värdhuset på Tyskön populärt utflyktsmål i Kristinehamn

Tyskön utanför Kristinehamn var under sommarmånaderna ett populärt utflyktsmål för stadens invånare. 

Carl August Wadsten, född 1841, hade ett värdshus på ön från början av 1880-talet. Han drev även Stora Hotellet i Kristinehamn som han tog över efter källarmästare Lindhal 1880. Källarmästare Wadstens två döttrar finns avporträtterade i varsin medaljong i Kristinasalens takmålning på Stadshotellet.

Källarmästare Wadsten stod i händelsernas centrum 1892 då Mora-Venerns jernveg invigdes med pampigt kungabesök i Mora. Invigningen firades även i Kristinehamn och i en tidning beskrevs firandet så här:

kristinehamn_tyskon_1911_150928_886 kristinehamn_tyskon_1911_150322_998

” Källarmästare C. A. Wadsten har åtagit sig att servera den kungliga middagen, vid hvilken 191 kuverter äro dukade vid ett större bord i form av en rätvinklig hästsko samt 10 mindre bord. Belysningen under middagen kommer att blifva elektrisk, och är elektroteknikern O. Sundvall härstädes engagerad för att iordningställa densamma. Kristinehamns mekaniska verkstad utlånar för ändamålet sin dynamo med lokomobil; lampor och kronor tages ifrån Stockholm”

I Kristinehamn finns Morabyrån kvar mittemot gamla tingshuset. Morabyrån var på den tiden förvaltningsbyrå för Mora – Venerns jernveg.

av Björn Hallin

Leave a Reply