Efter 40 år – nu satsar Degerforsbyggen på att bygga nya lägenheter

Intresset för Degerforsbyggens nya husprojekt är minst sagt stort. Vid ett informationsmöte om satsningen kom närmare 200 intresserade och möteslokalen fylldes till brädden. Om allt går enligt planerna handlar det om tio till femton nya lägenheter som ska byggas.

Kjell Hultgren, vd på Degerforsbyggen med de fyra förslagen på nya bostäder framför sig.

degerforsbyggen

Degerforsbyggen har inte byggt nytt sedan 1977, alltså på 40 år. År 1990 förvaltade Degerforsbyggen 1300 lägenheter och siffran är idag nere på 800 lägenheter sedan fastigheter rivits eller avyttrats, åtgärder som lett till att bolaget idag har en anständig ekonomi.
Sedan ett par år tillbaka har bolaget ett par hundra intresserade som står i kö för en bostad. Exakt hur många av de som står i kön som verkligen vill ha en ny bostad är oklart och bostadskön ska därför uppdateras inom kort.
Till en början handlar det om tio till femton nya lägenheter som kan komma att byggas. En intresseanmälan har nu gått ut till intresserade bostadssökande och de får välja mellan fyra området. Tre har ett sjönära läge och det fjärde ligger centralt i Degerfors.
De tre med sjönära lägen är radhus på Kapellområdet, vid Letälvsvägen och vid Kanadaskogen.
Radhusen på Letälvsvägen är lägenheter på 3- och 4-rum med en uppskattad hyra på 9 000 kronor till 11 500 kronor. Radhusen på både Kapellområdet och Kanadaskogen får tvåor, treor och fyror med uppskattade hyror på 8 000 kronor till 12 500 kronor.
Det fjärde alternativet är ett bostadshus på Skolgatan med 2-4 våningar och med tvåor och treor. Här pendlar hyran mellan 7 00 kronor till 9 300 kronor.
Radhusen blir dyrare att bygga än bostadshuset på Skolgatan. Sedan alla intresseanmälningar kommit in kommer Degerforsbyggen att plocka ut två områden som ska diskuteras vidare. Ett beslut om vilket det blir väntas komma i slutet av året och går allt som planerat kan det bli en byggstart i mars-april nästa år. Inflyttningen skulle då kunna bli i slutet av 2017.

av Björn Hallin

Leave a Reply