Bostadsministern: ”Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsminister Peter Eriksson vill bygga mer i trä.

Bostadsminister Peter Eriksson, MP, efterlyser en tydlig målinriktning för svensk träindustri. Och han vill se fler byggprojekt i trä:
– Ur klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar, säger han.

Regeringen vill stödja utvecklingen mot hållbart byggande. Bland annat genom att ta fram mer kunskap om hur byggprocesser påverkar klimatet.
– Mitt departement har lagt ut uppgifter i att forska kring det här och ta fram jämförande studier, säger Peter Eriksson.

Klimatmötet i Paris förordade trä som byggmaterial. Under årets Almedalsvecka presenterades också en helt ny klimatstudie, gjord av KTH och IVL, där två flerbostadsbyggen jämförs. Det ena, i Sundbyberg, med stomme av massivt trä. Det andra, i Hökarängen, med stomme av betong. Forskarnas slutsats var att utsläppen av klimatgaser från träbyggnationen var hälften så stora som för betongbyggnationen.
– Studier visar också att upp till 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus sker under byggprocessen. Det är nog väldigt mycket mer än vad man tidigare trott, säger Peter Eriksson.
Bostadsministern kan tänka sig olika åtgärder för att öka byggandet i trä.

Han hänvisar till ansträngningarna för att få utsläppshandelssystemet på EU-nivå att fungera bättre i varje enskild bransch: cement, stål, aluminium, etc.
– Från regeringens sida vill vi driva frågan om hållbart byggande. Boverket kan göra det på olika sätt. Men framför allt har kommunerna genom sitt ansvar för planfrågor möjlighet att t ex styra mot ett ökat byggande i trä.

Han välkomnar en ökad dialog och samverkan mellan träindustrins parter:
– Vi behöver en tydligare målinriktning för hur vi ska skapa en mer konkurrenskraftig träindustri. I den processen måste, förutom branscherna själva, samhället och även universiteten medverka.
– Trä är ett strategiskt material för Sverige och därför behöver vi en långsiktig politik som inte bara ser kortsiktigt till enskilda delar.
Peter Eriksson menar att Sverige har alla förutsättningar för att ligga i internationell framkant när det gäller träbyggnation:
– Ett argument arkitekter borde ta till sig är att trä åldras mycket vackrare än t ex betong. Även det tycker jag är ett skäl att använda trä i högre utsträckning.

 

Leave a Reply