Unik solvärmepump ger gratis varmvatten hela sommaren

Adam Fjæstad visar innanmätet på solvärmepumpen som är en patenterad konstruktion.

Duscha gratis två gånger av tre!
Det lovar företaget Soletaer från Arvika som tagit fram en solvärmepump som löser problemet med sinande varmvatten i framför allt eluppvärmda villor. Under soliga sommarmånader blir varmvattnet helt gratis. Nu satsar företaget på en expansion i Skandinavien och sedan vidare ut i Europa.

Arbetet med att ta fram den unika solfångaren startade för fem år sedan. Under fyra av de fem åren utvecklades solvärmepumpen. Prototyper togs fram och en rad tester gjordes för att få den så bra som möjligt. När allt fungerade med tekniken bakom pumpen patenterades den i stora delar av världen. Innovatören bakom tekniken är Adam Fjæstad som länge arbetade som utvecklingschef på Thermia i Arvika, känt för sina värmepumpar.

Sedan ett år tillbaka finns pumpen på marknaden och för tillfället håller en omfattande kedja av återförsäljare på att byggas upp i Sverige. På senare tid har företaget också skaffat distributörer i Norge, Danmark och Finland.

Stefan Gustafsson på Hammarö är en av de som satsat på Soletaers solvärmepump. Han värmer villa med hjälp av en bergvärmepump men räknar med att tjänat mycket på solvärmepumpen.

Själva maskinen

Många fastighetsägare satsar på att tilläggsisolera husen, installera bergvärme eller andra sorters värmepumpar, byta till energieffektiva fönster. Inte så många har tänkt på att spara pengar på varmvattnet. Det är den marknaden Soletaer nu satsar på med sin nya solvärmepump som arbetar helt med att producera varmvatten.

Anläggningen monteras på fastighetens fasad gärna vänd mot söder men det går bra även med en öst- eller västvägg. Ytan som tas i anspråk är ungefär en och en halv kvadratmeter. Pumpen ansluts till en varmvattenberedare, antingen den som redan finns i huset eller Soletaers egen beredare som rymmer 260 liter.
– Vår beredare är den bästa varmvattenberedaren som finns på marknaden och tillsammans med solvärmefångaren är paketet mer än tusen gånger effektivare än andra metoder på marknaden, säger företagets försäljningschef Roberth Nilsson.

Soletaer och Adam Fjæstad, vd för solvärmeföretaget SoletAer i Arvika, har tagit fram en helt egen varmvattenberedare som är mer effektiv än de flesta andra på marknaden. Adam Fjæstad visar innanmätet på solvärmepumpen som är en patenterad konstruktion.

Innanmäte Vattenberedare

I korthet fungerar det så här. Kallt vatten från varmvattenberedaren leds till solpanelen där det värms upp och går sedan tillbaka in i övre delen av varmvattenberedaren.
Panelen på husväggen består av två delar. En så kallad termosifon som tar upp värmen från solens strålar och värmer vattnet. Det är den här delen som är unik och som ger ett fantastiskt resultat.
– Vårt köldmedie leder värme tusen gånger bättre jämfört med koppar och det är den här lösningen som är patentsökt, berättar Roberth Nilsson.
Den andra delen i panelen är en inbyggd värmepump som stöter till när solens strålar inte räcker till, exempelvis på kvällar och nattetid. Livslängden beräknas till tjugo år.
Om villans varmvatten normalt kostar nio tusen kronor per år beräknas kostnadsbesparingen bli sex tusen kronor per år. Anläggningen kostar runt trettio-femtusen till fyrtiotusen kronor vilket betyder att den är betald på lite drygt sex år. Sett på årsbasis beräknas två av tre duschar vara gratis. Anläggningen värmer också upp vattnet snabbt. En vanlig varmvattenberedare kan ta på sig mellan fyra till sex timmar innan det går att duscha igen. Med Soletaers anläggning går det på tio minuter.
Styrsystemet till anläggningen kan kopplas upp mot internet och med hjälp av en app går det att styra och följa anläggningen på distans.

När solpanelen togs fram var tanken främst att rikta in sig mot kunder som har direktverkande el i fastigheterna. Här är marknaden enorm. Bara i Sverige finns 600 000 villor med direktverkande el. I Norge är siffran en miljon fastigheter för att inte tala om övriga Europa där siffran är femtio miljoner fastigheter.
I Sverige har företaget idag ett femtiotal återförsäljare men den siffran ska ökas till 150 återförsäljare plus att ett nät av distributörer har byggts upp i grannländerna. Målet är att sälja fyra tusen till fem tusen enheter per år.
– Vi tror oerhört mycket på vår solvärmepump och hittills har vi sålt drygt hundra anläggningar men intresset blir allt större och det sär väldigt positivt ut, avslutar Robert Nilsson.

av Björn Hallin

Leave a Reply