Familjens jurist svarar i augusti 2016

Katarina Nordin jur.kand.

familjejuristen_huvud-282x72

Fråga; Mitt ex. tycker inte vi skall göra någon bodelning, men det tycker jag att vi måste göra. Vad kan jag göra så att vi gör en bodelning?

Svar; Det finns olika svar på din fråga eftersom de är beroende av om ni varit sambor eller gifta, om det finns samboegendom eller giftorättsgods samt hur lång tid som gått sedan ni separerade eller skilde er. Därför blir svaren generella.

För sambor gäller att en av parterna har att begära bodelning inom ett år efter det att sambo-förhållandet upphörde. En bodelning omfattar den samboegendom som fanns i förhållandet, d v s gemensamt införskaffad permanentbostad och gemensamt införskaffat bohag. Egendomen skall vara införskaffad inför eller under samboförhållandet. Finns ingen samboegendom skall ingen bodelning ske. Eventuell bil och sommarstuga kan vara införskaffad tillsammans men är då samägd egendom och inte bodelningsbar.

För äkta makar gäller att giftorättsgods, d v s i princip all egendom som inte är enskild egendom, skall fördelas genom bodelning. I detta fall finns det inte någon sista tidpunkt när bodelning skall begäras utan enligt rättspraxis har framkommit att en part kan begära bodelning inom ca 18-22 år. Bodelningen sker då i förhållandena såsom de såg ut den dag ansökan om skilsmässa registrerades hos tingsrätten.

Generellt gäller i båda situationerna att om bodelning skall ske men ena parten inte vill eller är samarbetsvillig har den andra parten möjlighet att vända sig till tingsrätten för att ansöka om att en bodelningsförrättare skall förordnas. Denna har rätt att i sista hand besluta om bodelning. Ett sådant kan i sin tur överklagas till tingsrätten om någon eller båda parterna inte är nöjd med beslutet.

Mitt råd är att du kontaktar en jurist för att gå igenom hur just din situation ser ut och vad som är lämpligt att göra för att komma vidare.

Fråga; En väninna till mig sa att jag och min sambo måste skriva testamente eftersom vi har barn. Hon visste inte så mycket mer så jag undrar varför vi behöver ett testamente.

Svar; Din väninna gav dig ett klokt råd. Om ni inte skriver något testamente är det era barn som ärver den förälder som avlider. Detta eftersom sambor inte ärver varandra. Genom testamentet kan ni säkra framtiden för varandra och skriva att den efterlevande skall erhålla hälften av den avlidnes egendom. Den andra hälften kan ni också skriva skall tillfalla den efterlevande sambon men är barnen under 18 år vid första dödsfallet måste barnen få ut sin laglott, d v s hälften av vad de skulle fått ut om något testamente inte fanns. Är barnen över 18 år kan de kräva sin laglott men det kan de själva bestämma. Vidare gäller att om barnen är under 18 år så skall en god man tillförordnads under boutredningen och arvskiftet. Denna gode man står under överförmyndarnämndens tillsyn.

Juridiskt sett är ett klokare råd att om ni endast har gemensamma barn så bör ni gifta er. Vid det första dödsfallet gäller då att efterlevande makan ärver den avlidne. De gemensamma barnen får vänta på såväl mors-som farsarv till dess båda föräldrarna avlidit.

Fråga; Jag och min sambo har bostadsrätt, bilar och en husbil, behöver vi skriva testamente?

Svar; Ja, om ni vill att den efterlevande skall ärva egendomen som anges. Detta eftersom sambor inte ärver varandra.
Kontakta en jurist för upprättande av testamentet så att denna kan gå igenom era förhållanden och vad ni önskar skall gälla vid såväl det första som det andra dödsfallet.

Leave a Reply